xfce 4.18

29.12.2022 | 06:58 | xfce | Nová verzia

Xfce pozostáva z niekoľkých vzájomne súvisiacich komponentov ktoré možno v prípade potreby použiť aj v iných projektoch. Medzi tieto komponenty patrí správca okien xfwm4, spúšťač aplikácií, správca zobrazenia, správa používateľských relácií a správa napájania, správca súborov Thunar, webový prehliadač Midori, prehrávač médií Parole, textová podložka pod myš a systém nastavenia prostredia.

Xfce 4.18 Hlavné nové funkcie

V tejto novej verzii Knižnica frontendu libxfce4ui ponúka nový widget XfceFilenameInput zadajte názov súboru, ktorý hlási chyby v prípade použitia neplatných názvov, napríklad obsahujúcich nadbytočné medzery alebo špeciálne znaky.

Okrem toho pridal nový widget na prispôsobenie klávesových skratiek, ktorý poskytuje grafické rozhranie na opätovné priradenie konkrétnych klávesových skratiek pre rôzne komponenty používateľského prostredia (z komponentov sú v súčasnosti podporované iba Thunar, Xfce4-terminal a Mousepad).

Bolo to optimalizoval výkon služby vytvárania miniatúr (pixbuf-thumbnailer), ako aj poskytuje možnosť meniť možnosti miniatúr pracovnej plochy, ako napríklad možnosť používať veľké (x-large) a extra veľké (xx-large) ikony, ktoré sú užitočné na displejoch s vysokým rozlíšením. Miniatúrny modul Tumbler a správca súborov Thunar majú možnosť používať úložiská miniatúr zdieľané rôznymi používateľmi (miniatúry môžu byť vopred uložené v podadresári vedľa pôvodných obrázkov).

 

 

 

Panel (xfce4-panel) ponúka nový plugin pre zobrazenie času, ktorý kombinuje doteraz samostatné pluginy pre digitálne a analógové hodiny (DateTime a Clock). Okrem toho bol do pluginu pridaný režim binárnych hodín a funkcia sledovania času spánku. Na zobrazenie času sa ponúka niekoľko dizajnov hodín: analógové, binárne, digitálne, textové a LCD.

Správca pracovnej plochy (xfdesktop) poskytuje možnosť skryť tlačidlo „Odstrániť“. v kontextovom menu a zobraziť samostatné potvrdenie preusporiadania ikon na pracovnej ploche, ako aj v konfigurátore (xfce4-settings), rozhranie vyhľadávania nastavení bolo zjednodušené– Panel vyhľadávania je teraz vždy viditeľný a nie je skrytý za posúvačom.

Rozhranie konfigurácie displeja poskytuje možnosť definovať akcie, ktoré sa majú vykonať po pripojení nových obrazoviek. V nastaveniach vzhľadu, keď je vybratá nová téma, bola implementovaná možnosť automatického nastavenia vhodnej témy pre správcu okien xfwm4.

Pridané podpora pre vlastnosť „PrefersNonDefaultGPU“. v rozhraní vyhľadávača aplikácií (xfce4-appfinder) na použitie sekundárneho GPU na hybridných grafických systémoch. Pridané nastavenie na skrytie okenných dekorácií.

Správca okien xfwm4 pridáva podporu pre adaptívnu vertikálnu synchronizáciu (vsync) pri používaní GLX. Nastavenia virtuálnej pracovnej plochy sú zosúladené s ostatnými správcami okien.

ďalšie zmeny, ktoré vynikajú tejto novej verzie:

viac v changelog

Zdroj: xfce.org

  • RE: xfce 4.18 31.08.2023 | 07:19
   Avatar Theded   Používateľ
   Xfce pozostáva z niekoľkých vzájomne súvisiacich komponentov ktoré možno v prípade potreby použiť aj v iných projektoch. Medzi tieto komponenty patrí správca okien xfwm4, spúšťač aplikácií, správca zobrazenia, správa používateľských relácií a správa napájania, správca súborov Thunar, webový prehliadač Midori, prehrávač médií Parole, textová podložka pod myš a systém nastavenia prostredia. Xfce 4.18 Hlavné nové funkcie V tejto novej verzii Knižnica frontendu libxfce4ui ponúka nový widget XfceFilenameInput zadajte názov súboru, ktorý hlási chyby v prípade použitia neplatných názvov, napríklad obsahujúcich nadbytočné medzery alebo špeciálne znaky. Okrem toho pridal nový widget na prispôsobenie klávesových skratiek, ktorý poskytuje grafické rozhranie na opätovné priradenie konkrétnych klávesových skratiek pre rôzne komponenty používateľského prostredia (z komponentov sú v súčasnosti podporované iba Thunar, Xfce4-terminal a Mousepad mcdvoice). Bolo to optimalizoval výkon služby vytvárania miniatúr (pixbuf-thumbnailer), ako aj poskytuje možnosť meniť možnosti miniatúr pracovnej plochy, ako napríklad možnosť používať veľké (x-large) a extra veľké (xx-large) ikony, ktoré sú užitočné na displejoch s vysokým rozlíšením. Miniatúrny modul Tumbler a správca súborov Thunar majú možnosť používať úložiská miniatúr zdieľané rôznymi používateľmi (miniatúry môžu byť vopred uložené v podadresári vedľa pôvodných obrázkov).

   Xfce 4.18 prináša niekoľko nových funkcií a vylepšení. Knižnica frontendu libxfce4ui teraz obsahuje widget XfceFilenameInput, ktorý zisťuje neplatné názvy súborov a hlási chyby. Okrem toho bol pridaný nový widget na prispôsobenie klávesových skratiek, ktorý používateľom umožňuje zmeniť priradenie skratiek pre rôzne komponenty. Výkon miniatúrnej služby pixbuf-thumbnailer bol optimalizovaný a teraz existujú možnosti na zmenu nastavení miniatúr pracovnej plochy vrátane použitia väčších ikon pre displeje s vysokým rozlíšením. Modul miniatúr Tumbler a správca súborov Thunar teraz môžu používať zdieľané úložiská miniatúr, čo umožňuje ukladanie predgenerovaných miniatúr spolu s originálnymi obrázkami.