Zadné vrátka do open-source operačných systémov?

25.03.2014 | 17:59 | dodoedo | Novinky

Aj keď sa môže zdať, že za vznikom tejto petície - zabezpečiť slobodu výberu operačného systému pri nákupe osobného výpočtového zariadenia - stojí iba možnosť výberu pre spotrebiteľa, opak je pravdou. Edward Snowden otvoril pandorinu skrinku špionážnych informácií, na základe ktorých sa dozvedáme, že na potreby špionáže sa využíva hardvér (počítače, routery, firewally, atď.) a tiež operačné systémy: Microsoft Windows, pravdepodobne všetky Apple operačné systémy, a možno dokonca aj (free) open-source software! O posledne menovanej možnosti hovoria iba kusé informácie, týkajúce sa jednej linuxovej open-source podnikovej distribúcie ...

  • RE: poďakovanie 25.03.2014 | 18:15
   Avatar dodoedo Fedora Linux  Používateľ

   Peter,

   ďakujeme Ti za doplňujúce infos, ktoré vytvorili základ tejto správy.

   G. Orwell: "Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více bude nenávidět ty, kteří ji říkají."