Základné nástroje a techniky reverzného inžinierstva pre .NET "bytecode"

31.10.2012 | 16:51 | dodoedo | Novinky

Základné nástroje a techniky reverzného inžinierstva pre analýzu .NET "bytecode" sú popísané v minisérii článkov: "Demystifying Dot NET Reverse Engineering". Princíp spočíva v tom, že všetky programy písané pre . NET Framework, bez ohľadu na programovací jazyk, sú vykonávané v virtuálnom stroji - Common Language Runtime (CLR), ktorý je súčasťou Microsoft . NET Framework a je zodpovedný za riadenie vykonávania všetkých . NET programov. Tieto aplikácie (programy) sú zostavené do Common Intermediate Language (CIL) alebo Microsoft Common Intermediate Language (MSIL), ktoré možno prirovnať ku konceptu bytecode v Java. CLR prekladá CIL do strojového kódu za behu samotného programu. Má to určité výhody pre rýchlosť behu, ale aj uchováva informácie o premenných takéhoto .NET programu. Podrobnejšie info nájdi v odkazovanom článku.