Žaloba za tajné sledovanie užívateľov na mediálnych Web-serveroch

17.08.2010 | 13:38 | dodoedo | Novinky

Minulý týždeň bola podaná na Federálnom súde U.S.A. žaloba za tajné sledovanie všetkých užívateľov na mediálnych Web-serveroch, ktoré vlastnia spoločnosti Disney, Warner Bros. Records a Demand Media. V centre obvinenia stojí softvérová spoločnosť Clearspring Technologies, ktorá túto nekalú činnosť - sledovanie kompletného pohybu užívateľov (aj detí) po Internete zabezpečovala (pozri Flash cookies). Wall Street Journal dokonca uvádza, že najrýchlejšie rastúci businesses na Internete je businesses tajného sledovania užívateľov Internetu. Škody takto vzniknuté na súkromí sú nevyčísliteľné a preto trochu viac vašej paranoie na Internete nie je na škodu.