Žiari jak Kráľ. Whonix-operačný systém zabezpečujúci super-anonymitu a bezpečnosť užívateľa

31.12.2012 | 17:37 | dodoedo | Novinky

Čaká nás Nový rok 2013 a zrod Nového Človeka, čo znamená začať od seba samého a Vášho Linuxu. Preto je veľmi žiadúce všimnúť si napríklad Whonix - linuxový bezpečnostný operačný systém, zabezpečujúci super-anonymitu a bezpečnosť užívateľa v jednom celku. Toto riešenie pozostáva z Virtual Box, Debian GNU/Linux a Tor. Vzhľadom na Whonix dizajn, sú nemožné nielen úniky IP a DNS do nesprávnych rúk, ale ani linuxové malware s právom root-a nemôže zistiť skutočnú IP adresu/umiestnenie užívateľa. Je to vďaka tomu, že sa Whonix skladá z dvoch (virtuálnych) strojov (VM). Na jednom stroji výhradne beží Tor a pôsobí ako brána, ktorú nazývame "Whonix-Gateway". Druhý stroj (VM), ktorý nazývame "Whonix-Workstation" je na úplne izolovanej sieti. Je možné iba pripojenie cez Tor. Takže, všetko spolu hrá, no počuje len ten, kto nastavené uši má.