Zjednodušenie licenčných podmienok Qt

02.02 | 08:42 | Miroslav Bendík | Novinky

Spoločnosť Qt Company zjednodušila licenčné podmienky pre komerčné použitie Qt frameworku. Okrem zjednodušenia podmienok nová licencia prináša možnosť distribuovať aplikácie aj po vypršaní platnosti licencie.

Zdroj: qt.io