Zle chránime naše zariadenia pripojené do I-netu

21.03.2013 | 15:49 | dodoedo | Novinky

Sčítanie nechránených internetových systémov pre rok 2012 naozaj netradičnou formou. Informácia na internetcensus2012.bitbucket.org popisuje metódy pre výstavbu botnet a následné skenovanie zle chránených embedded-zariadení na I-nete, ktorých predvolené účty sú napríklad root:root alebo admin:admin. Na konci skenovania sa odhalilo stovky tisíc akútne ohrozených zariadení s priamym prístupom k I-netu.