Zraniteľnosť funkcie BN_mod_sqrt v OpenSSL/LibreSSL

16.03 | 06:46 | Miroslav Bendík | Bezpečnosť

V OpenSSL/LibreSSL bola objavená zraniteľnosť umožňujúca útočníkovi pomocou škodlivého certifikátu spôsobiť odmietnutie služby (DOS) v dôsledku nekonečnej slučky.

Zdroj: openssl.org