Zraniteľnosť FreeBSD v jadrovom module inet

30.04.2014 | 10:29 | dodoedo | Novinky

Objavená zraniteľnosť FreeBSD v jadrovom module inet, takže útočník, ktorý dokáže odoslať rad špeciálne vytvorených TCP-paketov s pripojením, takto môže spôsobiť situáciu odmietnutia služby (DoS) s tým, že spôsobí haváriu jadra. Doporučené update zraniteľného systému cez zdrojové patch kódu.