Ceres môže mať viac vody ako Zem

08.07.2018 | 09:49 | LUcoRP

Podľa nových dát, je možné, že Ceres pod povrchom obsahuje veľké množstvo vodného ľadu, dokonca množstvo väčšie, než sa nachádza na Zemi.

Odkaz: Slashdot.org