Česká republika dnes schválila zákon o elektronických dokladoch

14.09 | 17:45 | redhawk1975

Novela zákona o právu na digitální služby stanovuje aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k občanskému průkazu pro vnitrostátní použití. Prakticky to znamená, že občané budou mít možnost, nikoli povinnost, využívat digitální verzi průkazu k prokázání totožnosti nebo dalších požadovaných údajů. 

Odkaz: Lupa