File Recovery a Data Recovery

07.07 | 13:02 | menom

Pozor na aplikácie File Recovery a Data Recovery pre Android, ktoré boli identifikované ako škodlivé. Tieto môžu odosielať dáta bez vedomia užívateľa.

Odkaz: Nebezpečné aplikácie