JavaScript Equality Minesweeper

17.09.2018 | 14:24 | Miroslav Bendík

Javascript je jazyk so zaujímavými pravidlami pre operátor ekvivalencie (==). Pre tých, ktorí by si chceli vyskúšať svoje vedomosti je tu upravená hra Minesweeper, ktorá preverí vaše schopnosti.

Odkaz: JavaScript Equality Game