Jediný cheat sheet, ktrorý budete potrebovať

11.07.2018 | 20:08 | Miroslav Bendík

Bol vydaný nástroj cheat.sh, ktorý zoskupuje množstvo cheatsheetov a zároveň vie vyhľadávať dotaz na stackoverflowe. Používať sa dá buď ako konzolový program, alebo ako webová služba.

Odkaz: github.com/chubin/cheat.sh