Nová klávesnica s "buckling springs"

05.04.2023 | 06:58 | Richard

Praotca mechanických klávesníc idú oživiť! V dizajne klasického modelu M, kompaktného rozloženia či rozdelenej klávenice.

Odkaz: Článok na ArsTechnica