Pixelart Tuxa dostupný pod CC-0

06.05.2020 | 15:15 | LUcoRP

Na službe Reddit užívateľ samedamci uverejnil pixelart tuxa pod licenciou CC-0.

Odkaz: Reddit.com