Plavba časom

17.08.2022 | 09:50 | Miroslav Bendík

Od vzniku života cez súčasnú civilizáciu až po budúcnosť - krátke video vytvorené s pomocou AI.

Odkaz: twitter.com

  • RE: Plavba časom 17.08.2022 | 12:41
   Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

   Pekné fantazíjne video. Nejak mi z toho vyšlo, že na vývin od jednoduchšieho ku zložitejšiemu je treba inteligenciu, nie náhodu...

   • RE: Plavba časom 21.08.2022 | 09:16
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    Pravda, ak uvažujeme, že za náhodu považujeme to, čo nie sme schopní vysvetliť/odvodiť/vypočítať...