Python so syntaxom haskellu

20.02.2020 | 09:13 | Miroslav Bendík

Dogelang je jazyk podobný haskellu kompilovaný do python bytekódu, čo reálne znamená, že je len alternatívnou syntaxou pythonu a môže vďaka tomu používať všetky python knižnice. Hlavným sloganom jazyka je: "Slow. Stupid. Absolutely adorable."

Odkaz: pyos.github.io/dg