Ruský Elbrus-16s na činskej litografií

24.09 | 21:25 | redhawk1975

Litografický stroj SSA600/20 vyrába  Shanghai Microelectronics Equipment Company. tým obchádza  ASML 

Odkaz: telegra.ph