TinyWM – minimalistický window manager

16.08.2018 | 17:29 | Miroslav Bendík

TinyWM je malý windowmanager, ktorý slúži hlavne ako ukážkový príklad pre naprogramovanie vlastného WM. Jeho zdrojový kód v jazyku C má asi 50 riadkov a umožňuje interaktívny presun okien, zmenu veľkosti okien a zmenu aktívneho okna.

Odkaz: http://incise.org/tinywm.html