Youtuber vytvoril z Excelu program na tvorbu hudby. Zdrojový kód Excelu sprístupnil verejnosti

08.02.2020 | 18:18 | matkoone

Youtuber pomocou funkcií a vzorcov v Exceli vytvoril program "xlStudio", prostredníctvom ktorého môžete vytvoriť pesničky. Zároveň tento zdrojový kód sprístupnil verejnosti.

Odkaz: xlStudio