Zvuk

19.10.2022 | 11:29 | Miroslav Bendík

Pekná stránka o zvuku s množstvom vizualizácií.

Odkaz: ciechanow.ski/sound/