Aktivácia OpenCL na VGA nVidia v GNU/linux

Pre používanie OpenCL je nutné niekedy doinštalovať. A to aj keď použijete inštalátor ovládačov z OS. Inštalátor ovládačov, totiž nemusí ovládače pre openCL obsahovať. Ako na to? Treba zistit či už nie je podpora openCL nainštalovaná.

Slúži na to utilita clinfo

v termináli
 sudo apt install clinfo

následne stačí napísať clinfo. Ak nie je podpora nainštalovaná dostanete výpis:

ms@desktopms:~ $ clinfo Number of platforms 0

Keďže mám nVidia GF710B a nainštalované ovládače vo verzií 384.111 začnem postupom pre Nvidiu:

v termináli:
sudo apt install clinfo nvidia-libopencl1 nvidia-opencl-icd  opencl-headers

Následne treba reštartovať počítač.

Výpis clinfo po inštalacií