je download videí z youtube čo i len pre vlastnú potrebu legálny ?

Niekto si zo stránky youtube stiahne video k sebe do počítača pre vlastnú potrebu. Podľa mňa ste podľa autorského zákona sr zákon neporušili ale súčasne ste viazaný aj zmluvou so "spoločnosťou youtube ... " ktorá by sa mohla aj interpretovať zákonmi slovenskej republiky ako "zmluva uzavretá na diaľku .. " a v tomto druhom prípade ste zmluvu možno porušili .... /viď. podmienky 5.1. L, 5.1.M na youtube.com že sa zavazujete používať službu .. prehliadanie videa iba formou "streamovania " -teda prezerania videa v reálnom čase ... /. V ich zákonoch /usa / je možno nejaká sankcia-napr.pokuta za porušenie zmluvy 2000 dolárov plus náklady na právneho zástupcu youtube, povedzme 3000 dolárov. Úplne na konci podmienok ... youtube -ako som to pochopil-je uvedené, že váš právny vzťah sa so spoločnosťou youtube sa bude riadiť síce slovenským právom ale bez ohľadu na to súhlasíte, že youtube ma právo uplatniť opravné prostriedky /podľa mňa odvolať sa/ v inej jurisdikcii /asi usa/.