Programovanie neblokujúcich I/O pomocou greenletov a v node.js

22.12.2013 | 18:54 | Mirecove dristy | Miroslav Bendík

V dnešnom blogu sa pozrieme na dva rôzne spôsoby zápisu neblokujúcich I/O. Jeden bude použitím callback funkcií používaných v node.js a druhý pomocou greenletov v pyhtone.

Príklad

Náš ukážkový program bude veľmi jednoduchý. Náš program bude zobrazovať výrok dňa, ktorý bude uložený v memcache (kvôli jednoduchosti). Kontaktovať memcache budeme vždy 2x - prvým prístupom zistíme kľúč v ktorom je výrok uložený a druhým prístupom získame samotný výrok.

Node.js

// server.js

var http = require('http');
var Memcached = require('memcached');
var memcached = new Memcached('127.0.0.1:11211'); // pripojenie na memcache
 
// Nastavenie premenných, toto by mal riešiť externý skript
memcached.set("msg_var", "vyrok_2013-07-12")
memcached.set("vyrok_2013-07-12", "vyrok pre dnesok")
 
http.createServer(function (req, res) {
 // IO operácia - načítanie msg var
 memcached.get('msg_var', function(err, msg_var) {
  // callback po načítaní msg_var
  if (err) {
   sys.puts('Error!');
   return;
  }
  // IO operácia - načítanie konkrétneho výroku
  memcached.get(msg_var, function(err, msg) {
   if (err) {
    sys.puts('Error!');
    return;
   }
   res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
   res.end(msg); // výpis výroku
  });
 });
}).listen(8888, '127.0.0.1');

Príklad sa spúšťa príkazom node server.js. Pred spustením samozrejme musíme nainštalovať a spustiť memcached a nainštalovať npm modul príkazom npm install memcached.

gevent

# server.py

from gevent.wsgi import WSGIServer
import umemcache as memcache
 
mc = memcache.Client('127.0.0.1:11211')
mc.connect()
mc.set("msg_var", "vyrok_2013-07-12")
mc.set("vyrok_2013-07-12", "vyrok pre dnesok")
 
def application(environ, start_response):
  start_response("200 OK", [('Content-Type', 'text/plain')])
  msg_var = mc.get("msg_var")[0]
  msg = mc.get(msg_var)[0]
  yield msg
 
WSGIServer(('127.0.0.1', 8888), application, log=None).serve_forever()

Server sa spustí príkazom python server.py. Závislosti ako gevent a umemcache musia byť samozrejme pred spustením nainštalované.

Výsledky

Oba servery boli testované príkazom ab2 -n 10000 -c 100 127.0.0.1:8888.

Node:

Concurrency Level:   100
Time taken for tests:  16.881 seconds
Complete requests:   10000
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   1180000 bytes
HTML transferred:    170000 bytes
Requests per second:  592.38 [#/sec] (mean)
Time per request:    168.811 [ms] (mean)
Time per request:    1.688 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     68.26 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  0  3.1   0   46
Processing:  20 168 65.8  179   413
Waiting:    19 168 65.7  179   412
Total:     65 168 65.9  179   413

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  179
 66%  204
 75%  216
 80%  220
 90%  254
 95%  281
 98%  303
 99%  389
 100%  413 (longest request)

Gevent:

Concurrency Level:   100
Time taken for tests:  19.746 seconds
Complete requests:   10000
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   1180000 bytes
HTML transferred:    170000 bytes
Requests per second:  506.42 [#/sec] (mean)
Time per request:    197.464 [ms] (mean)
Time per request:    1.975 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     58.36 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  0  1.6   0   24
Processing:  16 196 13.9  197   219
Waiting:    15 196 13.9  197   219
Total:     32 196 12.7  198   219

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  198
 66%  201
 75%  203
 80%  204
 90%  207
 95%  209
 98%  211
 99%  212
 100%  219 (longest request)

Výsledok

Žiaden zázrak v podobe zdrvujúcej prehry geventu sa nekonal. Dobre implementovaný kooperatívny multitasking je prakticky ekvivalentný s eventloopom v node.js. Rozdiel je prakticky len v zápise. Kvôli katastrofálnemu zápisu príkazov v node.js vznikli knižnice ako async, v tomto prípade sú však neaplikovateľné. Node.js má samozrejme svoje výhody v podobe knižníc pripravených na async I/O, ale rovnaká funkcionalita sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi.