Vnútornosti LinuxOS - databáza

24.04.2016 | 19:00 | Mirecove dristy | Miroslav Bendík

V dnešnom bogu o vnútornostiach LinuxOS sa budem zaoberať databázou.

Databázový systém

Ako databázový systém používame momentálne Postgresql 9.1 (kódové meno vykopávka). Admini sa môžu k databáze prihlasovať lokálne cez psql klienta.

psql

Výpis tabuliek: (\dt)

výpistabuliek

Databázová schéma

Tu su rozpísané jednotlivé tabuľky v databáze (generované cez graph_models.

používateľskéúčty

Používateľské účty


prílohy

Prílohy


blackhole

Archív blackhole (pripravujem import článkov z blackhole.sk)


blogy

Blogy


komentáre

Komentáre


desktopy

Desktopy


fórum

Fórum


správy

Správy


poznámky

Poznámky


upozornenia

Upozornenia


ankety

Ankety


wiki

Wiki


Celá databázová schéma vyzerá takto.

Django modely

Modely sú popísané v súboroch models.py. Pri úprave databázového modelu stačí zmeniť príslušný záznam v models.py, vygenerovať migračný skript cez django-admin makemigrations a spustiť migračný skript cez django-admin migrate.

  • RE: Vnútornosti LinuxOS - databáza 26.04.2016 | 21:01
   Avatar Czako   Návštevník

   Mám otázku, v čom si kreslil tú databázovú schému? Hľadám dáky program čo by mi navrhol a spriehľadnil väčšiu db.

   • RE: Vnútornosti LinuxOS - databáza 27.04.2016 | 06:54
    Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

    generované cez graph_models

    • RE: Vnútornosti LinuxOS - databáza 27.04.2016 | 07:58
     Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

     Presne tak. Inak dajú sa nakresliť cez graphviz (graph_models generuje najskôr .dot súbor a ten schrúme graphviz). Takto vyzerá kód ktorý generuje graph_models:

     digraph model_graph {
     	graph [bb="1.4211e-14,0,264,295",
     		fontname=Helvetica,
     		fontsize=8,
     		splines=true
     	];
     	node [fontname=Helvetica,
     		fontsize=8,
     		label="\N",
     		shape=plaintext
     	];
     	edge [fontname=Helvetica,
     		fontsize=8
     	];
     	wiki_models_Page	 [height=2.9722,
     		label=<
       <TABLE BGCOLOR="palegoldenrod" BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0">
       <TR><TD COLSPAN="2" CELLPADDING="4" ALIGN="CENTER" BGCOLOR="olivedrab4">
       <FONT FACE="Helvetica Bold" COLOR="white">
       Page<BR/>&lt;<FONT FACE="Helvetica Italic">MPTTModel,TimestampModelMixin</FONT>&gt;
       </FONT></TD></TR>
      
       <TR><TD ALIGN="LEFT" BORDER="0">
       <FONT FACE="Helvetica Bold">id</FONT>
       </TD><TD ALIGN="LEFT">
       <FONT FACE="Helvetica Bold">AutoField</FONT>
       </TD></TR>
     
     ...
     
       </TABLE>
       >,
     		pos="93,188",
     		width=2.5833];
     	wiki_models_Page -> wiki_models_Page	 [arrowhead=none,
     		arrowtail=dot,
     		dir=both,
     		label="parent (children)",
     		lp="234,188",
     		pos="s,186.12,208.48 193.48,205.08 200.04,201.1 204,195.41 204,188 204,178.12 196.95,171.3 186.12,167.52"];
     	accounts_models_User	 [height=0.5,
     		label=<
      <TABLE BGCOLOR="palegoldenrod" BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0">
      <TR><TD COLSPAN="2" CELLPADDING="4" ALIGN="CENTER" BGCOLOR="olivedrab4">
      <FONT FACE="Helvetica Bold" COLOR="white">User</FONT>
      </TD></TR>
      </TABLE>
      >,
     		pos="93,18",
     		width=0.75];
     	wiki_models_Page -> accounts_models_User	 [arrowhead=none,
     		arrowtail=dot,
     		dir=both,
     		label="last_author (page)",
     		lp="126.5,58.5",
     		pos="s,93,80.603 93,72.596 93,58.41 93,45.561 93,36.002"];
     }