Adresáre, súbory

14.05 | 22:38 | rozsypané korálky | kamowski

Pár (2) nie každodenných ale užitočných postupov na prácu s adresármi a súbormi.

1) Premenuj súbory podľa zoznamu (rename files from list)

Situácia: v adresári mám množinu súborov, tieto majú názvy v rôznych jazykoch, písmach
Cieľ: chcem z nich vybrať súbory *.mkv a premenovať ich, ale nástroj Thunar - Bulk Rename Files mi z nejakého dôvodu nepostačuje, nevyhovuje alebo musím použiť kombináciu s ručným premenovaním
Riešenie:

find . -name "*.mkv" > files.txt

./prvý.mkv ./novýprvý.mkv

while read line; do eval mv $line; done < files.txt

#určite si to najprv vyskúšajte na nejakej vzorke kópií, čo ak som tam urobil chybu

2) Vytvor adresáre zo zoznamu (create directories from list)

Situácia: mám množinu adresárov s diakritikou a na inom (záložnom) médiu podobnú množinu adresárov ale bez diakritiky
Cieľ: chcem mať adresáre s diakritikou aj na druhom médiu ale nechcem kopírovať zo zdroja, je tam veľké množstvo dát a nechcem ani prepisovať stávajúce, pretože ich je veľké množstvo
Riešenie:

ls -d -- */ > dirlist.txt

cut -d " " -f 1 dirlist.txt | xargs echo mkdir

cut -d " " -f 1 dirlist.txt | xargs mkdir

  • RE: Adresáre, súbory Dnes | 08:32
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Súbory s medzerami sú vždy "opruz". Buď to treba mať v úvodzovkách, alebo medzery escapovať.

   Ja na odstránenie a nahradzenie medzier podtržníkmi a súčasne na odstránenie diakritiky používam detox, je i v repozitároch alebo na https://github.com/dharple/detox

    

   Nejako takto:

   for file in *; do detox "$file" ; done