rozsypané korálky

Thunar - vytvor kópiu s časovou pečiatkou

26.11 | 13:55 | Žiadne komentáre | Aplikácie | kamowski
Thunar - vytvor kópiu s časovou pečiatkou

Ako vytvoriť kópiu súboru alebo adresára s časovou pečiatkou v Thunare cez "Vlastnú akciu"

Ako vytvoriť, či upraviť "index" v pdf dokumente

06.11 | 13:25 | 10 komentárov | Aplikácie | kamowski
Ako vytvoriť, či upraviť "index" v pdf dokumente

Väčšina pdf dokumentov je bez INDEXU, alebo s úplne rozhádzaným,  nepoužiteľným, "čímsi". Dá sa to upravovať napr. v programe PDFmod, ale je to také "kostrbaté" a pri veľkom pdf-ku  pomalé. Našiel som ale návod: How to add bookmarks to a PDF document on Linux, ktorý to rieši vcelku prijateľne.

Autorovi návodu týmto ďakujem :)

Vedeli ste? Používate to?

12.08 | 13:24 | 2 komentáre | Aplikácie | kamowski
Vedeli ste? Používate to?

Kontextová ponuka a jedno-klávesové skratky

Ako napísať maďarské písmená ő/ű a ö/ü, české ů/Ů a nemecké ß na slovenskej klávesnici?

23.01 | 17:59 | 4 komentáre | Aplikácie | kamowski
Ako napísať maďarské písmená ő/ű a ö/ü, české ů/Ů a nemecké ß na slovenskej klávesnici?

Nie je potrebné inštalovať ďalšie klávesnice, týchto niekoľko znakov napíšeme pomocou klávesových skratiek na slovenskej klávesnici.

Libreoffice - ikony Galaxy

19.01 | 06:00 | 3 komentáre | Konfigurácia | kamowski
Libreoffice - ikony Galaxy

Zvyk je železná košeľa, ako sa hovorí.

Nemo - vytvoriť odkaz, link

17.01 | 21:39 | 4 komentáre | Konfigurácia | kamowski
Nemo - vytvoriť odkaz, link

LM Cinnamon - správca súborov Nemo - ako vytvoriť odkaz na súbor alebo adresár?

Prevod textu na reč a prevod textu na mp3

07.12.2022 | 23:00 | 8 komentárov | Software | kamowski
Prevod textu na reč a prevod textu na mp3

Read Aloud, gTTS, Audacity - čarujeme s textom

Spúšťanie aplikácií - klávesové skratky

20.11.2022 | 10:40 | 9 komentárov | Konfigurácia | kamowski
Spúšťanie aplikácií - klávesové skratky

V pravej ruke mám myšku, ľavú ruku na klávesnici a chcem si spustiť aplikáciu.

Môžem po (A) myš presunúť na Menu, kliknúť, ... (aj popísať to je na dlho)
alebo po (B) použiť klávesovú skratku
Volím (B)