Thunar - spoj TXT, MP3, PDF súbory

10.07 | 12:26 | rozsypané korálky | kamowski

Potrebujem spájať jednoduché textové (txt) súbory, občas mp3 a pdf súbory. Keďže s týmito súbormi manipulujem v správcovi súborov (Thunar), urobil som si príslušné "Vlastné akcie"

(tento doslovný preklad "Custom actions" mi trhá uši).

Spoj TXT súbory

Názov:               Spoj TXT súbory
Popis:                Spojí TXT súbory a pomenuje ako zadáš
Príkaz:               NEW_FILE=$(/usr/bin/zenity --entry --title 'Spoj do nového súboru' --text 'Zadaj názov nového súboru') && touch "$NEW_FILE.txt" && cat %F > "$NEW_FILE.txt"
Ikona:                niečo si zvoľte alebo nechajte bez
Vzorka súboru:  *.txt
Zobrazí sa ...:    Textové súbory

#spojí aj viac súborov

Spoj MP3 súbory

Názov:               Spoj MP3 súbory
Popis:                Spojí TXT súbory a pomenuje ako zadáš
Príkaz:               NEW_FILE=$(/usr/bin/zenity --entry --title 'Spoj do nového súboru' --text 'Zadaj názov nového súboru') && touch "$NEW_FILE.mp3" && cat %F > "$NEW_FILE.mp3"
Ikona:                niečo si zvoľte alebo nechajte bez
Vzorka súboru:  *.mp3
Zobrazí sa ...:     Zvukové súbory

Ako vidíte, príkazy sú takmer totožné, išlo mi hlavne o využitie "zenity" k zadaniu názvu nového súboru.
Alternatívny príkaz môže byť napr.:    cat %F > "SPOJENÉ.txt(mp3)",
kde je názov výsledného súboru vopred definovaný ako "SPOJENÉ.txt(mp3)"

Spoj PDF súbory

Názov:               Spoj PDF súbory
Popis:                Spojí PDF súbory a pomenuje ako zadáš
Príkaz:               pdftk %F output "$(/usr/bin/zenity --entry --title 'Spoj do nového súboru' --text 'Zadaj názov nového súboru').pdf"
Ikona:                niečo si zvoľte alebo nechajte bez
Vzorka súboru:  *.pdf
Zobrazí sa ...:    Ostatné súbory

Tu sa príkaz zmenil viac ale to zenity sa podarilo napasovať aj sem.
#spojí aj viac súborov

Príkazy si vyhľadávam na internete, trochu ich ohnem pre svoje potreby,
je to pokus-omyl-snáď, nemám na to školy :)

  • RE: Thunar - spoj TXT, MP3, PDF súbory 14.07 | 13:21
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Super.

   Keby niekto chcel niečo podobné do Emacs Dired-u, alebo Sunrise, tak ja to mám takto:

   (defun sr-join-pdf (&optional arg)
    "Join selected PDFs into one usind pdftk."
    (interactive)
    (let* ((fn-list (dired-get-marked-files nil arg)))
     (setq flist (format "%s" fn-list))
     (shell-command (concat "pdftk "(dired-replace-in-string "[(|)]" " " flist)" cat output SPOJENE.pdf" )))
    (revert-buffer))
   
  • RE: Thunar - spoj TXT, MP3, PDF súbory 15.07 | 21:29
   Avatar kamowski Linux Mint  Používateľ

   pre spájanie pdf súborovsom v thunare mal pred tým príkazo so zenity:

   pdftk %F output "spojenéPDF.pdf"

   :)