Thunar - vytvor kópiu s časovou pečiatkou

26.11.2023 | 13:55 | rozsypané korálky | kamowski

Ako vytvoriť kópiu súboru alebo adresára s časovou pečiatkou v Thunare cez "Vlastnú akciu"

Najprv skript

Na vykonanie tohoto úkonu som (naozaj už neviem, že kde) našiel jednoduchý skript stamper.sh:

#!/bin/bash
cp $1 $(date +"%Y-%b-%d_%H:%M:%S")_$1

kde
cp je príkaz copy na kopírovanie
$1 je názov súboru/adresára
a Y, b, ..., sú rok, mesiac, ....
#autorovi týmto ďakujem! :)

Pri zálohe súboru SKÚŠKA.txt som teda dostal súbor:

2023-nov-26_10:37:48_SKÚŠKA.txt

Často je žiaduce, aby boli súbory radené podľa dátumu, ale ja som si to, pre svoje účely, upravil do tvaru, kedy je názov súboru na začiatku a časová pečiatka je v jednoduchšom tvare:

cp $1 $1_$(date +"%Y%m%d_%H:%M")

Výsledkom je:

SKÚŠKA.txt_20231126_10:41

Vyskytol sa však problém, názov súboru nesmie obsahovať medzery, inak sa príkaz cp nevykoná. Dá sa to riešiť napr. prevedením všetkých medzier na podčiarkovník (skript sem dám niekedy inokedy) ale to nemusí byť vždy žiaduce. Tak som si ten zápis doplnil o úvodzovky:

cp "$1" "$1_$(date +"%Y%m%d_%H:%M")"

Takto je to v poriadku, súbor s názvom SKÚŠKA DNES.txt mi dá výsledok:

SKÚŠKA DNES.txt_20231126_10:47

Takto mi to vyhovuje.

A teraz "Vlastná akcia" v Thunare

Kópia súboru

V Thunare som si na to vytvoril ďalšiu "Vlastnú akciu", kde:
Názov: File - Time-stamped copy
Popis: kópia súboru s časovou počiatkou
Príkaz: /cesta k súboru/stamper.sh %f
Podmienky zobrazenia: tu si označte súbory, aké chcete

Kópia adresára

Pre kópie adresárov si vytvorte nový skript stamper_folder.sh a upravte zápis:

#!/bin/bash
cp -r "$1" "$1_$(date +"%Y%m%d_%H:%M")"

#pribudlo iba -r

a v Thunare to bude takto:
Názov: Folder - Time-stamped copy
Popis: kópia adresára s časovou počiatkou
Príkaz: /cesta k súboru/stamper_folder.sh %f

Pri zadávaní príkazov môže nastať situácia, že príkaz sa nevykoná, skúste %f zameniť za %n.

Ikonku/y si pridajte akú chcete, klávesovú skratku nedávam, už ich mám dosť a túto funkciu často nepoužívam.

Prílohy