Thunar - vytvor zoznam slov

24.12.2023 | 19:03 | rozsypané korálky | kamowski

Aké slová sa vyskytujú v tomto TXT dokumente? A ktoré bolo koľkokrát použité?

Pridám dve "Vlastné akcie" do Thunaru.

1) Vytvor zoznam slov použitých v TXT dokumente

Názov: Zoznam slov
Popis: vytvor zoznam slov použitých v súbore
Príkaz: grep -o -E '\w+' %f | sort -u -f > zoznam_slov.txt
Podmienky zobrazenia: Textové súbory

2) Zoznam slov s počtom

Názov: Zoznam slov s počtom
Popis: koľkokrát sa ktoré slovo opakuje?
Príkaz: sed -e 's/[^[:alpha:]]/ /g' %f | tr '\n' " " |  tr -s " " | tr " " '\n'| tr 'A-Z' 'a-z' | sort | uniq -c | sort -nr | nl > zoznam_slov.txt
Podmienky zobrazenia: Textové súbory

Ikonky si zvoľte aké chcete, alebo aj žiadne. Ak si dáte pred niektoré písmeno v Názve podčiarkovník, bude to ako jednoklávesová skratka.

V oboch prípadoch dostanete súbor zoznam_slov.txt. Jeho názov si môžete zmeniť na konci každého príkazu.
Ako zdroj berie %f - teda jeden označený súbor.

A k čomu je to dobré?
V texte mám niekoľkými spôsobmi zapísaný (preložený) ten istý názov, meno mesta, ktoré potrebujem ujednotiť.
Napr.: Tsar-Grad, car-grad, cára-grad, cargrad, kargrad, .... Toto všetko má byť Carihrad
Ak to budem vyhľadávať ručne, teda všetky možné, aj nemožné variácie, ľahko môžem niečo prehliadnuť, nenaraziť na to. Vďaka zoznamu to viem ľahšie vyfiltrovať.
Zoznam sa dá zoradiť a rýchlo nájdem použité mená, názvy, ..., sú väčšinou pekne veľkým začiatočným písmom :)

Ten druhý výstup, ten je vlastne len ako bonus. Zatiaľ som nenašiel preň použitie. Ale niekomu možno príde vhod.

    • RE: Thunar - vytvor zoznam slov 25.12.2023 | 09:05
      Avatar Richard Antix  Používateľ

      Ďakujeme za tento i predchádzajúci príspevok. Je skvelé, ako fantasticky funguje celá tá unixová filozofia reťazenia jednoúčelových nástrojov.