Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú

Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú
24.05.2015 22:01 | Články | janek-m

Nasledovné riadky sú určené hlavne začínajúcim linuxákom, ktorým by mali aspoň trochu pomôcť zorientovať sa pri riešení problémov v Ubuntu a jeho derivátmi a osvojiť si pritom základnú prácu s terminálom. Zároveň je potrebné podotknúť, že chybové hlásenia v systéme majú často špecifický charakter a tak nie je možné opísať možné riešenia na všetky problémy. To však ani nie je cieľom tohto článku.

1.Krátky úvod do problematiky

Ak sa už objaví nejaká chybová hláška pri inštalácii programov alebo pri aktualizácii systému cez grafické programy, tak najjednoduchším a najspoľahlivejším riešením je pri zisťovaní chyby použiť príkazový riadok (terminál). Ten presne poukáže na problém a často ponúkne aj možné riešenie problému. Nesmieme však zabudnúť predtým zatvoriť programy, ktoré sa starajú o správu balíčkov – Synaptic, Centrum softvéru, Správcu aktualizácií.

Chybové hlášky pri aktualizácii systému

Pri aktualizácii systému cez Správcu aktualizácií sa chybová hláška zobrazí väčšinou výstražným symbolom v oznamovacej lište v Ubuntu je to napr. symbol Problém, s ktorým si Správca aktualizácií nevie poradiť, často vyrieši terminál. Na zistenie problému použijeme príkazy:
sudo apt-get update
Príkaz zaktualizuje (znovunačíta) zdroje softvéru. Nič neinštaluje ani neodinštalúva. Použijeme ho aj v prípadoch, ak pridávame alebo odstraňujeme určité zdroje softvéru. Výstup príkazu nám poskytne prehľad, či sa všetky zdroje softvéru načítali v poriadku.
sudo apt-get upgrade
Príkaz zaktualizuje balíky v systéme na najnovšiu verziu, ak je v rámci verzie systému dostupná. Ani tento príkaz v systéme nič nové neinštaluje ani neodstraňuje. Po jeho použití by mal výstup z terminálu končiť oznamom: 0 aktualizovaných, 0 nových nainštalovaných, 0 na odstránenie a 0 neaktualizovaných, čím nám terminál oznámil, že náš systém je aktuálny a všetky aktualizácie sú v poriadku nainštalované.
sudo apt-get dist-upgrade
Príkaz je podobný s vyššie uvedeným
apt-get upgrade
avšak s malými rozdielmi. Tento nielenže zaktualizuje balíčky v systéme na najnovšiu verziu ale niektoré balíky môže nahradiť a nepotrebné odstrániť. Ak chceme získať informáciu, ktoré balíky sa uvedeným príkazom zaktualizujú/nahradia a ktoré sú určené na odstránenie, môžeme použiť parameter -s (-s = simulácia)
sudo apt-get -s dist-upgrade
Príkaz sa často využíva aj pri problémoch so závislosťami, ktoré dokáže riešiť lepšie ako apt-get upgrade . (Podrobnejšie info k používaniu uvedených príkazov poskytne aj terminálový manuál zadaním príkazu man apt-get).

Pozn.: V linuxových distribúciách s označením rolling release (napr. Debian testing/unstable, LMDE, ...) môže uvedený príkaz systém povýšiť na najnovšiu verziu, ak je dostupná. V distribúciách založených na Ubuntu je možné systém povýšiť príkazom

sudo do-release-upgrade
, prípadne prepísaním zdrojov softvéru a zaktualizovaním systému príkazom
sudo apt-get dist-upgrade
(Tento postup sa obyčajne neodporúča.)

Chybové hlášky pri inštalácii programov

Inštalácia aplikácie cez Centrum softvéru nemusí vždy prebehnúť korektne a môže skončiť chybovým hlásením. Aj v tomto prípade nám problém pomôže riešiť výpis z terminálu: Problematickú inštaláciu zopakujeme cez terminál príkazom
sudo apt-get install názov_balíka
sledujeme chybové hlásenia a na základe nich hľadáme ďalšie riešenia. Medzi tie najjednoduchšie postupy patria napr.:
 • preinštalovanie aplikácie:
  sudo apt-get install --reinstall názov_balíka
 • odstránenie aplikácie:
  sudo apt-get remove názov_balíka
  a jej opätovné nainštalovanie
 • odstránenie aplikácie vrátane konfigurácie:
  sudo apt-get purge názov_balíka
  a jej opätovné nainštalovanie
Pozn.: Parametre purge a remove je možné spojiť do jedného príkazu, čím docielime odstránenie aplikácie aj s konfiguračnými súbormi
sudo apt-get remove --purge názov_balíka
 • v prípade problémov so závislosťami je vždy najprv potrebné skontrolovať, či je systém riadne zaktualizovaný príkazmi
  sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
  Ak by problém so závislosťami pretrvával, dodatočne použiť príkaz
  sudo apt-get -f install
Pozn.:Ak niekto pri riešení problémov s inštaláciou aplikácie uprednostňuje radšej grafické aplikácie, tak odporúčam Synaptic. Sú tam klikátka na opravu poškodených balíkov, možnosti preinštalovať/odinštalovať aplikáciu, znovunačítať zdroje softvéru a pod. Synaptic nám pomôže aj pri zistení presného názvu balíka, ktorý by sme chceli skúsiť nainštalovať cez terminál.

2. Najčastejšie chybové hlásenia a možnosti ich riešenia

PROBLÉM 1

W: Zlyhalo stiahnutie cdrom://Kubuntu 14.04 LTS _Trusty Tahr_ - Release i386 (20140416.1)/dists/trusty/main/binary-i386/Packages
Pre pridanie CD do APT použije apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na pridávanie nových CD.

Po inštalácii systému obyčajne zdroj cdrom nebýva povolený. Chybová hláška však poukazuje, že tento zdroj je aktivovaný a treba ho znovu deaktivovať, aby Správca aktualizácií nehľadal v systéme inštalačné médium. Môžeme postupovať dvomi spôsobmi: A/ prostredníctvom aplikácie Centrum softvéru (príp. Synaptic alebo Správca aktualizácií)→ Nastavenia → Nastavenia zdrojov softvéru → Ďalší softvér. cez terminál: Ubuntu:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
Xubuntu:
gksudo mousepad /etc/apt/sources.list
Lubuntu:
gksudo leafpad /etc/apt/sources.list
Kubuntu:
kdesudo kate /etc/apt/sources.list
a v otvorenom textovom súbore zakomentovať riadok s cdrom (vložiť pred riadok #). Súbor uložiť, zavrieť a zaktualizovať zdroje softvéru príkazom
sudo apt-get update

PROBLÉM 2

E: Zámok /var/lib/dpkg/lock sa nedá získať - open (11: Zdroj je dočasne neprístupný)
E: Nedá sa zamknúť adresár na správu (/var/lib/dpkg/), používa ho iný proces?

Hláška sa objaví, ak sa inštaluje príp. odinštalúva nejaký program alebo aktualizuje systém cez terminál a súčasne je otvorený aj Správca balíkov (Centrum softvéru, Synaptic). Riešením je zavrieť Správcu softvéru a inštaláciu aplikácie cez terminál zopakovať. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že aj po jeho zatvorení akoby bežal na pozadí a inštalácia programu opäť skončí chybovou hláškou. V takomto prípade je potrebné zistiť, ktorý proces blokuje správcu balíkov, napr. príkazom ps aux alebo ps -e, ktoré zobrazia všetky bežiace procesy. Vo výstupe z terminálu bude pre nás zaujímavé číslo PID, ktoré použijeme na ukončenie procesu cez kill („zabitie programu“), napr: kill-9 9871 (9871 je v tomto príklade PID bežiaceho Synapticu). Pozn.: Ak vieme presne, aký proces chceme ukončiť a nechce sa nám hľadať PID procesu, môžeme použiť príkaz killall názov_procesu.

Uvedená chybová hláška sa môže objaviť aj v prípade, ak sa inštaluje aplikácia cez Centrum softvéru a inštalácia sa nejak zasekne. Aj keď proces inštalácie prerušíme a Centrum softvéru zavrieme, proces inštalácie môže stále bežať na pozadí a bude blokovať inštaláciu ďalších programov. Príkaz

ps -e
bude v tomto smere opäť nápomocný.

PROBLÉM 3

E: Súbor zámku /var/lib/apt/lists/lock sa nedá otvoriť - open (13: Prístup odmietnutý)
E: Adresár /var/lib/apt/lists/ sa nedá zamknúť
E: Súbor zámku /var/lib/dpkg/lock sa nedá otvoriť - open (13: Prístup odmietnutý)
E: Nedá sa zamknúť adresár na správu (/var/lib/dpkg/), ste root?

V tomto prípade je pre nás zaujímavá posledná časť výpisu „ste root?“ Terminál nám oznámil, že sa pokúšame aktualizovať systém alebo inštalovať program bez root oprávnenia – inak povedané, že sme zabudli na slovko sudo (napr. sudo apt-get install BALÍK, sudo apt-get update

PROBLÉM 4

W: Chyba GPG: http://ppa.launchpad.net precise Release: Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč: NO_PUBKEY 423A2125D782A00F 

Kto si rád pridáva cudzie zdroje do systému, možno sa už stretol s uvedenou chybovou hláškou, ktorá oznamuje, že GPG kľúč nebol správne alebo vôbec nainštalovaný. Riešením je naimportovať GPG kľúč uvedený v terminále príkazom:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 423A2125D782A00F

PROBLÉM 5

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/cz.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise-updates_multiverse_i18n_Translation-en
E: Seznam balíčků nebo soubor se stavem balíčků nelze zpracovat či otevřít.
E: _cache->open() failed, please report.

V tomto probléme ide o chybu s načítaním zdrojov softvéru a je ho možné riešiť dvomi spôsobmi

a) zmenou serveru pre sťahovanie balíkov, buď cez Centrum softvéru, Synaptic alebo Správcu aktualizácií– najčastejšie sa nastavuje Hlavný server a nechať nanovo načítať zdroje softvéru Ak by tento postup nezabral, tak postupujeme bodom b).

b) zmazaním súboru /var/lib/apt/list cez terminál:

sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
a opätovnou aktualizáciou zdrojov softvéru
sudo apt-get update
Pozn.: Niekedy postačí jednoducho pár hodín vyčkať a aktualizáciu systému zopakovať. Momentálna nedostupnosť určitého zdroja softvéru totiž nie je až taká zriedkavá, hlavne pri menej spoľahlivých zrkadlách sťahovania.

PROBLÉM 6

E: Malformed line 62 in source list /etc/apt/sources.list (dist parse)
E: The list of sources could not be read.
Go to the repository dialog to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.

Aj najmenší nesprávny zápis v sources.list sa prejaví uvedenou chybovou hláškou. Terminál nám v tomto príklade oznamuje, že na riadku 62 je chybný zápis, ktorý je potrebné opraviť. Otvoríme teda sources.list v textovom editore s právami root:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list 
a aby sa nám ľahšie hľadalo, v otvorenom textovom súbore si necháme zobraziť čísla riadkov cez menu Pohľad → Zobraziť čísla riadkov. Často môže ísť o úplne prehliadnuteľnú chybu – napr. chýbajúca medzera

PROBLÉM 7

W: Duplicate sources.list entry http://archive.canonical.com/ubuntu/trusty/partner amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/archive.canonical.com_ubuntu_dists_trusty_partner_binary-amd64_Packages)

Z uvedenej chybovej hlášky vyplýva, že máme dvojitý zápis toho istého zdroja v sources.list. Riešenie je jednoduché – otvoriť sources.list s právami root, duplicité riadky buď zakomentovať alebo odstrániť, súbor uložiť, zavrieť a zaktualizovať systém.

PROBLÉM 8

W: GPG error: http://extras.ubuntu.com precise Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 16126D3A3E5C1192

Problém môže nastať po systémovej aktualizácii a pomôže preinštalovanie balíka ubuntu-extras-keyring:
sudo apt-get --reinstall install ubuntu-extras-keyring 

PROBLÉM 9

W: Zlyhalo stiahnutie http://ppa.launchpad.net/............
E: Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť. Boli ignorované alebo sa použili staršie verzie.

Zlyhanie stiahnutia niektorých zdrojov softvéru môže mať niekoľko príčin.

a) Je možné, že chybový zdroj sa nenachádza na vybranom servery alebo je momentálne nedostupný (častý problém pri cudzích zdrojoch). Pokusne je dobré zmeniť zrkadlo sťahovania.

b) Ak nepomôže zmena servera a chybová hláška sa objavuje aj naďalej, môže to znamenať, že uvedený zdroj už nie je dostupný (nevyvíja sa, zanikol) alebo pre danú verziu Ubuntu neexistuje a preto je ho potrebné odstrániť.

PROBLÉM 10

(skrátené) W:Failed to fetch http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/main/source/Sources 404 Not Found
W:Failed to fetch http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/restricted/source/Sources 404 Not Found
W:Failed to fetch http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/universe/source/Sources 404 Not Found ….........

Ak nám zlyháva sťahovanie všetkých oficiálnych zdrojov softvéru, môže to mať dve hlavné príčiny:

a) nemáme pripojenie k internetu

b) používame nepodporovanú linuxovú distribúciu. Verziu linuxovej distribúcie si môžeme overiť príkazom lsb_release -a a dĺžku podpory na tejto stránke: https://wiki.ubuntu.com/Releases

PROBLÉM 11

E:Balík google-chrome-stable je potrebné preinštalovať, ale nemožno preň nájsť archív. Problém, ktorý sa objavuje pri pridávaní cudzích zdrojov do systému. Najúčinnejším riešením je problematický balík úplne odinštalovať príkazom
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq google-chrome-stable
a ak daný program potrebujeme (chceme používať), tak po aktualizácii systému ho môžeme opätovne nainštalovať.

PROBLÉM 12

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Určite nebudem ďaleko od pravdy, ak teraz uvediem, že tejto chybovej hláške sa nepoteší žiadny linuxák. Niekedy je riešenie jednoduché, niekedy zdĺhavé a v niektorých prípadoch sa problém nepodarí vyriešiť vôbec. Ide tu o problémy so systémovými súbormi a podľa dodatočných výstupov z terminálu môžu mať rôzne pozadia – chyby pri spracovaní určitých systémových súborov, chyby počas inštalácie balíkov, problémy so závislosťami balíčkov a pod.

Ukážka 1

dpkg: error processing package ttf-mscorefonts-installer (--configure):
balík ttf-mscorefonts-installer nie je pripravený na konfiguráciu
nedá sa zkonfigurovať (súčasný stav „half-installed“)
Pri zpracovaní nastali chyby: ttf-mscorefonts-installer
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

V tejto ukážke ide o neúplnú inštaláciu balíka ttf-mscorefonts-installer (sada fontov od Microsoft). Riešením je jeho preinštalácia:
sudo apt-get install --reinstall ttf-mscorefonts-installer
Počas preinštalácie bude potrebné odsúhlasiť licenčné podmienky – na pole <OK> sa dostaneme šípkami na klávesnici ← alebo →, prípadne klávesou TAB a potvrdíme ENTERom.

Ukážka 2

(skrátené) gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-3.13.0-44-generic with 1.
dpkg: Chyba pri spracovaní balíka initramfs-tools (--configure):
…...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

V tomto prípade je pre riešenie problému dôležitá informácia v terminále gzip: stdout: No space left on device – nie je voľné miesto na disku alebo vo vytvorenej /boot partícii. Riešením je obyčajne zmazanie starých kernelov, ktoré zaberajú najviac miesta. Od Ubuntu 13.10 je možné tieto odstrániť aj príkazom
sudo apt-get autoremove 
a opätovne zaktualizovať systém. Ak chceme problém so zaplnením disku preskúmať podrobnejšie, príkaz df -h alebo df -i nám poskytne prehľad o zaplnenosti jednotlivých linuxových oddielov, príkaz uname -r poskytne informáciu o aktuálne používanom jadre a príkaz dpkg --list | grep linux-image - vypíše všetky nainštalované jadrá. Aby nedochádzalo počas systémových aktualizácií k uvedenej chybe, odporúčam vytvárať /boot oddiel o veľkosti aspoň 500 MB a viac.

Ukážka 3

Nastavuje sa balík libc-dev-bin (2.15-0ubuntu10.12) ...
dpkg: problémy so závislosťami zabránili konfigurácii balíka libc6-dev:
libc6-dev závisí na libc6 (= 2.15-0ubuntu10.11); aj keď:
Verzia libc6 na systéme je 2.15-0ubuntu10.12.
libc6-dev závisí na libc-dev-bin (= 2.15-0ubuntu10.11); aj keď:
Verzia libc-dev-bin na systéme je 2.15-0ubuntu10.12.
dpkg: chyba pri spracovávaní libc6-dev (--configure):
problémy so závislosťami - po necháva sa nenakonfigurované
Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje, že je to
chyba v nadväznosti na predošlé zlyhanie.
Vyskytli sa chyby počas spracovania:
libc6-dev
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Problémy so závislosťami balíčkov sú nepríjemné a ich riešenie zaberie často veľa času. V tomto príklade nastal problém so spracovaním balíka libc6-dev v novšej verzii a je niekoľko možností, ako tento problém riešiť:

1. použiť príkaz na riešenie problémov so závislosťami, ktorý nám odporučí aj terminál

sudo apt-get -f install
sudo apt-get dist-upgrade
2. ak zlyhá oprava problému v bode 1, hľadáme problém hlbšie pomocou
apt-cache policy
apt-cache policy libc6-dev
libc6-dev: Nainštalovaná verzia: 2.15-0ubuntu10.11
Kandidát: 2.15-0ubuntu10.12

Ako vidíme z výpisu, nainštalovaná je stále nižšia verzia a tak sa pokúsime o inštaláciu tej novšej:
sudo apt-get install libc6-dev=2.15-0ubuntu10.12
Pozn.: Môže nastať aj situácia, že výpis apt-cache policy názov_balíka nám v položkách Nainštalovaná verzia a Kandidát vypíše balíky so zhodnou verziou. V takom prípade sa pokúsime problematický balík preinštalovať:
sudo apt-get install --reinstall názov_balíka=verzia_balíka
3. vo väčšine prípadov riešenie v bode 2 zaberie ale niekedy bude systém „bojovať“ ďalej. Ďalším možným riešením bude použiť Synaptic. Po jeho otvorení nám oznámi, že máme poškodené balíky. Pokúsime sa ich teda opraviť cez menu Upraviť → Opraviť poškodené balíky. Ak oprava prebehne bez problémov, vyhľadáme problematický balík, označíme ho (balík bude v Synapticu už vyznačený na žltom pozadí.) Cez menu Balík → Označiť na aktualizáciu → Použiť sa pokúsime problematický balík zaktualizovať. Výsledok môže byť úspešný alebo opäť aj neúspešný, ako aj v tomto príklade.

… a tak skúšame ďalej s vynútením verzií. Cez menu Balík → Vynútiť verziu skúsime najprv použiť novšiu verziu a ak pokus zlyhá, vynútime používanie nižšej verzie.

4. V prípade neúspechu v bode 3 je ešte jedna možnosť a síce problematický balík stiahnuť zo stránok Ubuntu packages (http://packages.ubuntu.com/) alebo archive.ubuntu (http://archive.ubuntu.com/) a nainštalovať ho ručne. Osobne túto možnosť používam ako poslednú a vo všeobecnosti sa ani neodporúča.

Aby som však nezabudol, vyriešiť problém s balíkom libc6-dev sa nám nakoniec podarilo cez Synaptic a to vynútením používania nižšej verzie. Novšia verzia sa neskôr sama bez problémov nainštalovala počas systémových aktualizácií.

ČO AK.....

Centrum softvéru prestal pracovať, miesto ponuky sa objaví iba šedý rámček, nedá sa nič nainštalovať. V takom prípade nie je na škodu skúsiť zmazať cache Centra softvéru a zaktualizovať systém
rm -r ~/.cache/software-center
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get clean
Systém hlási množstvo nesplnených závislostí a iných chybových hlášok Tento problém nastáva v dôsledku množstva pridávania cudzích zdrojov, ktoré môžu úplne rozbiť balíčkovací systém, alebo zaktivovaním, kde ide o balíky v štádiu testovania. V takomto prípade stojí za pokus vygenerovať čistý sources.list. (http://repogen.simplylinux.ch/ ) a starý sources.list nahradiť novým. Po uložení nového sources.listu otvoriť terminál, zaktualizovať systém a vyriešiť závislosti:
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get -f install
sudo apt-get dist-upgrade
Ak uvedený postup nezaberie, tak najrýchlejším riešením bude systém predsa lenpreinštalovať.
  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:13
   Avatar qw11 ubuntu mate 22.04 HP 17-ca1006nc  Používateľ

   Pekne zhrnutie.

   P.s K bodu 10 nepodporovane stare verzie. Tam by malo pomoct zmenit sources.list na old-repositores. Nie?

   Napr. http://www.warpconduit.net/2011/07/31/apt-repository-for-old-ubuntu-releases/

  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:15
   Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

   Vidíš Janek, tak rýchlo čítajú, že nestíhajú dávať komentáre. Super článok a KDE kto asi pridá niečo svoje :)

  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:16
   Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

   No pochvala ti patrí. Super článok ale vytkol by som to že si sa zameral iba na ubuntu.

   Predsa len si mohol dať nejaké alternatívy k tomu:

   yum, pacman, emerge ...

   • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:24
    Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

    Má Kuba, prečo by mal komentovať niečo iné?

    • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:29
     Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

     Tak ale K nieje odlišné (konzolovo).

     Neviem ako ty ale viacerý (aj čo poznám) nepoužívajú buntovské špeciály, dokonca som dvom začiatočníkom poradil Debiana a Arch. A pochvaľujú si.

     Od kedy urobili osudovú chybu so systemd tak nemá cenu ich ponúkať začiatočníkom lebo nemajú nič navyše od druhých distribúcíí. Proste buntu ide dolu vodou a s tým aj od nej odvodené distrá.

     • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:42
      Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

      Kroť emócie a stráž si pravopis. BTW - ako BFU používam Mint na ubuntu a som úplne spokojný.

      • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 14:54
       Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

       Emócie som nezapojil ;) Len som chcel poukázať že aj BFU keď nasmeruješ iným smerom ako buntu tak bez problémov vie zapadnúť do sveta linuxu. Na to sa v poslednom čase zabúda a s canonicalu sa stáva monopol.

       A už som si našiel chybu - dík za opravu.

       • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 30.05.2015 | 15:00
        Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

        Keď investuješ  svojich 100 melónov do open projektu, potom sa ozvi :)

  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 01.06.2015 | 15:06
   Avatar d2s   Návštevník

   Vdaka za clanok ... a problemy by som aj pomenoval, dal im titulok (napr. nepodpisany kluc)

   • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 01.06.2015 | 21:19
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Pripájam sa za poďakovanie Janekovi, môžeš navrhnúť názov pre každý problém a ja to tam doplním.

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 02.06.2015 | 15:41
   Avatar janek-m Ubuntu 22.04  Používateľ

   Ďakujem za komentáre, pripomienky a ospravedlňujem sa, že reagujem opozdene, ale som pracovne mimo SK a nejak mám dosť nabitý program, tak len v rýchlosti:

   @ gw11: Áno, aj nepodporované verzie sa dajú naďalej používať, ak sa prepíšu zdroje softvéru. Osobne však túto možnosť nevyužívam a ani ju nikomu neodporúčam. Kto používa LTS, tak si isto raz za niekoľko rokov nájde čas systém preinštalovať a znovu ho niekoľko rokov k spokojnosti užívať :)

   ale vytkol by som to že si sa zameral iba na ubuntu....

   @ Andrej: Výčitku prijímam :) V mojom prípade ide o to, že som celé roky najviac experimentoval iba s linuxovými distrami založenými na Ubuntu, výnimkami boli iba PCLinuxOS a Mageia, ktoré som mal na PC ale len veľmi krátko. Čiže môžem narábať iba s tým, čo mi je jasné, s čím mám skúsenosti, čo som osobne riešil alebo riešil s spoločne s niekým iným.

   V poslednej dobe ma však dosť priťahuje Manjaro s KDE alebo Xfce (Livan ma naočkoval :-D), len akosi chýba čas a pravdu povediac aj to nadšenie skúšať stále niečo nové, ako tomu bolo pred rokmi, kedy som mal v PC každý mesiac niečo iné :)

   Chcem sa ešte poďakovať Mariovi (Bedňa) za pripomienky a za veľmi peknú úpravu článku. :) Tie nadpisy k jednotlivým problémom môžeme dorobiť, je to dobrý nápad, ale budem sa tomu môcť venovať až na budúci týždeň.

   • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 02.06.2015 | 20:15
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Ďík za fakt hackerský zápisok ktorých je dnes ako šafránu. Pretože sa nedá vypnúť v administrácií LinuxOS JavaScript, tak som s tým päť dní bojoval, ale podarilo sa mi to sformátovať. Dúfam že Mirec dá raz na mňa a dovolí mi v nastaveniach si JS úplne vypnúť, páč by to bola práca na jedno poobedie.

    Som rád za teba Janek a ďalších vďaka ktorým to tu pekne ožilo.

    Kvalitou zápiskov dnes už bez hanby tromfujeme Root odpad a nový trend na Ábičku ktoré fakt ide tvrdo kvalitou dole, čo mi je ľúto.

    Moja úcta patrí všetkým ktorí sa tu snažia spraviť lepšie miesto na zemi.

    Ďakujem priatelia.

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 03.06.2015 | 08:24
    Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

    Tak v tom prípade je to OK ;)

    Každopádne chválim aj ja lebo je to vlastne pekný súhrn príkazov s komentami už len čakajúc, hodiť to do PDF a umiestnit niekde na stiahnutie ako príručku záchrany :)

    Musím povedať že včera ma zachránil jeden príkaz (nepoviem ktorý :) ) od dlhého hladania na nete.

    • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 25.06.2015 | 12:47
     Avatar Radovan Prokop Devuan (XFCE, 64bit, nonsystemd..... )  Používateľ

     Aj mna, vzdy som pouzival apt-get upgrade miesto dist-upgrade a cudoval som sa, preco mi nechce aktualizovat uplne vsetky baliky, ale len niektore.... Clovek sa cely zivot uci / opakuje :)

     • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 25.06.2015 | 13:55
      Avatar janek-m Ubuntu 22.04  Používateľ

      Takáto situácia nastane, ak sa počas aktualizácie systému musia niektoré balíky nahradiť novými – napr. aktualizácia jadra. V takom prípade samotné apt-get upgrade nestačí, lebo príkaz nedokáže nahradiť staré balíky novými a výpis z terminálu skončí s oznamom, že niekoľko balíkov zostalo neaktualizovaných. Neviem už ako je to v Ubuntu, ale v Kubuntu pri aktualizácii systému cez Správcu aktualizácií ak musia byť nejaké balíky nahradené novými, tak vyskočí okienko s oznamom, že nie všetky balíky mohli byť označené na aktualizáciu - tieto je potrebné dodatočne odkliknúť – a to je vlastne grafická obdoba terminálového príkazu apt-get dist-upgrade. :)

  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 07.06.2015 | 16:17
   Avatar ANO   Návštevník

   Díky autorovi aj ostatným čo svojou trochou prispeli.

   Po vseliakých časoch čo sme tu videli je osviežujúce si tu prečítať niečo zmysluplné.

   :->

  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 08.06.2015 | 08:36
   Avatar Ján Šuvada Linux MINT 20 MATE, Windows 10  Používateľ

   Milý Janko, je to super článok a aj Tvoje rady sú k nezaplateniu. Nech sa Ti aj naďalej darí v živote a otváraš nám brány poznania LINUXU. ĎAKUJEM!

   "Keď ľudožrút používa vidličku a nôž, znamená to pokrok?"
  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 02.08.2015 | 21:26
   Avatar kamowski   Návštevník

   užitočný a zrozumiteľne napísaný článok
   dovolil som si dať naň odkaz na stránku LM :)

   • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 05.08.2015 | 23:10
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Určite si tým ušetril užívateľom LM trápenia s ktorými sa občas stretne každý.

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: Keď správcovia balíkov a aktualizácií hnevajú 17.12.2020 | 13:20
   Avatar bedo78   Používateľ

   Zdravím, veľmi pekne popísané. Palec hore. Neviete poradiť aj s nasledujúcou chybou?

   Distributor ID:	Ubuntu
   Description:	Ubuntu 18.04.5 LTS
   Release:	18.04
   Codename:	bionic
   bedo@bedo:~$ pkcon get-distro-upgrades
   Získavajú sa aktualizácie systému[=========================]     
   Hotovo            [=========================]     
   Kritická chyba: Spawn of helper '/usr/share/PackageKit/helpers/aptcc/get-distro-upgrade.py' failed: failed to spawn /usr/share/PackageKit/helpers/aptcc/get-distro-upgrade.py: Zlyhalo spustenie dcérskeho procesu „/usr/share/PackageKit/helpers/aptcc/get-distro-upgrade.py“ (Adresár alebo súbor neexistuje)