Chyba segmentácie ? čo to je

Sekcia: Aplikácie & Desktop 02.12.2007 | 01:08
Avatar karol Mandriva 2008.1  Používateľ
Chcel som nainštalovať nasledujúce knižnice kvoli kompilácii programu XEMR ktorého binárny balík neexistuje a vyhadzuje mi to stále nejakú chybu segmentácie.
knižnice :
XForms-0.88-3.i386.rpm
lapack-2.0-10.i386.rpm
blas-2.0-10.i386.rpm

Inštalujem rpm balíky (nedávno som na túto pomerne spoľahlivú metódu došiel) cez rootovský mc, dostanem sa priamo do .rpm a spustím skript install a je to. Teraz mi to ale vyhadzuje nasledujúcu hlášku.
[root@RNR xemr]# /usr/share/mc/extfs/rpm run /mnt/hd/doc/Projekt\ KFCH/epr/xemr/lapack-2.0-10.i386.rpm INSTALL
Installing ""'/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/lapack-2.0-10.i386.rpm'""
/usr/share/mc/extfs/rpm: line 175: 23313 Chyba segmentácie $RPM -ivh "$f"
[root@RNR xemr]# /usr/share/mc/extfs/rpm run /mnt/hd/doc/Projekt\ KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm INSTALL
Installing ""'/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm'""
/usr/share/mc/extfs/rpm: line 175: 23355 Chyba segmentácie $RPM -ivh "$f"
[root@RNR xemr]# /usr/share/mc/extfs/rpm run /mnt/hd/doc/Projekt\ KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm INSTALL
Installing ""'/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm'""
/usr/share/mc/extfs/rpm: line 175: 23362 Chyba segmentácie $RPM -ivh "$f"
[root@RNR xemr]# /usr/share/mc/extfs/rpm run /mnt/hd/doc/Projekt\ KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm INSTALL
Installing ""'/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm'""
/usr/share/mc/extfs/rpm: line 175: 23369 Chyba segmentácie $RPM -ivh "$f"
[root@RNR xemr]# /usr/share/mc/extfs/rpm run /mnt/hd/doc/Projekt\ KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm INSTALL
Installing ""'/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xforms-0.88-3.i386.rpm'""
/usr/share/mc/extfs/rpm: line 175: 23376 Chyba segmentácie $RPM -ivh "$f"
"Operátor pozorovania prítomnosti nekomutuje s operátorom reality.Nemôžeme teda popísať realitu okolo nás bez toho aby sme ju ovplyvnili." <br/>
  • Re: Chyba segmentácie ? čo to je 02.12.2007 | 01:15
   Avatar karol Mandriva 2008.1  Používateľ
   Pokus o nasledujúcu kompiláciu dopadol nasledovne
   [root@RNR xemr-0.7.2]# ./configure
   bash: ./configure: Adresár alebo súbor neexistuje
   [root@RNR xemr-0.7.2]# make
   rm -f lib/measure.o
   (cd lib; make -f Makefile SP=-DDUMMY OPTS="-framework vecLib -g -O2" CC="gcc" FFTWINC=/sw/include)
   make[1]: Entering directory `/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xemr-0.7.2/lib'
   gcc -framework vecLib -g -O2 -I../include -DDUMMY -I/sw/include -c -o file.o file.c
   gcc-4.1.1: vecLib: Adresár alebo súbor neexistuje
   cc1: error: unrecognized command line option "-framework"
   make[1]: *** [file.o] Error 1
   make[1]: Leaving directory `/mnt/hd/doc/Projekt KFCH/epr/xemr/xemr-0.7.2/lib'
   make: *** [macosx-none] Error 2
   [root@RNR xemr-0.7.2]# make install
   mkdir /usr/local /usr/local/bin /usr/local/lib
   mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/usr/local': Súbor existuje
   mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/usr/local/bin': Súbor existuje
   mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/usr/local/lib': Súbor existuje
   make: [install] Error 1 (ignored)
   mkdir /usr/local/lib/xemr /usr/local/lib/xemr/examples
   mkdir /usr/local/lib/xemr/templates
   cp xemr/xemr.* /usr/local/bin
   cp xemr/xemr.csh /usr/local/bin/xemr
   cp util/{aspect2epr,esp2epr,pc2epr,xy2epr,y2epr} /usr/local/bin
   cp: cannot stat `util/aspect2epr': Adresár alebo súbor neexistuje
   cp: cannot stat `util/esp2epr': Adresár alebo súbor neexistuje
   cp: cannot stat `util/pc2epr': Adresár alebo súbor neexistuje
   cp: cannot stat `util/xy2epr': Adresár alebo súbor neexistuje
   cp: cannot stat `util/y2epr': Adresár alebo súbor neexistuje
   make: *** [install] Error 1

   ...takže tá kompilácia zase niekde zdochla
   "Operátor pozorovania prítomnosti nekomutuje s operátorom reality.Nemôžeme teda popísať realitu okolo nás bez toho aby sme ju ovplyvnili." <br/>
  • Re: Chyba segmentácie ? čo to je 02.12.2007 | 01:49
   Avatar Frantisek Klabzuba Debian  Používateľ