kompilacia

Sekcia: Aplikácie & Desktop 27.03.2008 | 01:54
link   Návštevník
pri kompilacii madwifi mi vyhodi chybu
* Messages for package net-wireless/madwifi-ng-0.9.3.3:

*
* ERROR: net-wireless/madwifi-ng-0.9.3.3 failed.
* Call stack:
* ebuild.sh, line 49: Called src_compile
* environment, line 3210: Called linux-mod_src_compile
* environment, line 2450: Called die
* The specific snippet of code:
* eval "emake HOSTCC=\"$(tc-getBUILD_CC)\" CC=\"$(g
et-KERNEL_CC)\" LDFLAGS=\"$(get_
abi_LDFLAGS)\" ${BUILD_FIXES} ${BUILD_
PARAMS} ${BUILD_TARGETS} " || di
e "Unable to emake HOSTCC="$(tc-getBUILD_CC)" CC="$(get-KERNEL_CC)" LDFLAGS="$(g
et_abi_LDFLAGS)" ${BUILD_FIXES} ${BUILD_PARAMS} ${BUILD_TARGETS}";
* The die message:
* Unable to emake HOSTCC=x86_64-pc-linux-gnu-gcc CC=x86_64-pc-linux-gnu-gcc L
DFLAGS= KERNELPATH=/lib/modules/2.6.25-rc6/build all
*
* If you need support, post the topmost build error, and the call stack if rele
vant.
* A complete build log is located at '/var/tmp/portage/net-wireless/madwifi-ng-
0.9.3.3/temp/build.log'.
* The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-wireless/madw
ifi-ng-0.9.3.3/temp/environment'.


mam gentoo jadro 2.6.25-rc6 vypis lspci
05:03.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
  • Re: kompilacia 27.03.2008 | 01:57
   link   Návštevník
   este som zabudol dodat * Preparing ath_hal module
   ../scripts/get_arch.mk:44: *** ARCH mismatch: supplied "x86", determined "x86_64
   ". Stop.
   *
   * ERROR: net-wireless/madwifi-ng-0.9.3.3 failed.
   * Call stack:
   * ebuild.sh, line 49: Called src_compile
   * environment, line 3210: Called linux-mod_src_compile
   * environment, line 2450: Called die
   * The specific snippet of code:
   * eval "emake HOSTCC=\"$(tc-getBUILD_CC)\" CC=\"$(g
   et-KERNEL_CC)\" LDFLAGS=\"$(get_
   abi_LDFLAGS)\" ${BUILD_FIXES} ${BUILD_
   PARAMS} ${BUILD_TARGETS} " || di
   e "Unable to emake HOSTCC="$(tc-getBUILD_CC)" CC="$(get-KERNEL_CC)" LDFLAGS="$(g
   et_abi_LDFLAGS)" ${BUILD_FIXES} ${BUILD_PARAMS} ${BUILD_TARGETS}";
   * The die message:
   * Unable to emake HOSTCC=x86_64-pc-linux-gnu-gcc CC=x86_64-pc-linux-gnu-gcc L
   DFLAGS= KERNELPATH=/lib/modules/2.6.25-rc6/build all
   *
   * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if rele
   vant.
   * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/net-wireless/madwifi-ng-
   0.9.3.3/temp/build.log'.
   * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-wireless/madw
   ifi-ng-0.9.3.3/temp/environment'.
   *

   * Messages for package net-wireless/madwifi-ng-0.9.3.3:

   neviete kde mam chybu
  • Re: kompilacia 27.03.2008 | 13:10
   Peter S.   Návštevník
   ked som na gentooe narazil na problematický balík, zvykol som ho zamaskovať, emerglo mi potom staršiu verziu, a ked vyšla vyššia verzia (od zamaskovaného balíka) tak ta mi väčšinou už zase fungovala....