libxml2, inštalácia dclib,

Sekcia: Aplikácie & Desktop 15.06.2005 | 14:02
dobinko   Návštevník
Ahojte, Mám problém. Chystám sa skompilovať si dcgui. predtým však treba dclib. Ked sa pokúšam skompilovať, naksôr príkaz ./configure vypíše že potrebujem libxml2. skúsil som teda locate libxml2 a vypisalo mi že sa mi nachádza v /usr/lib a v usr/share/doc. Ale systém pri configure stále hlási že ho tam nemám. Tak som skúsil stiahnuť z netu, a nainštaloval. zase to končí tou istou hláškou. že libxml2 tam nieje a mám dat iný prefix (čo neviem ako) ak ju mám nainštalovanú. Môžte mi poradiť? Mandriva LE 2005, konfigurácia dclib. ///vypis/// ----------------------------------------------------- checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking for -p flag to install... yes checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for g++... g++ checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes checking dependency style of g++... gcc3 checking whether g++ supports -Wundef... yes checking whether g++ supports -Wno-long-long... yes checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor... yes checking whether g++ supports -fno-exceptions... yes checking whether g++ supports -fno-check-new... yes checking whether g++ supports -fexceptions... yes checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E checking whether g++ supports -frepo... yes checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for ranlib... ranlib checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B checking for a sed that does not truncate output... checking whether ln -s works... yes checking how to recognise dependant libraries... pass_all checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking dlfcn.h usability... yes checking dlfcn.h presence... yes checking for dlfcn.h... yes checking the maximum length of command line arguments... 32768 checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok checking for objdir... .libs checking for ranlib... (cached) ranlib checking for strip... strip checking if gcc static flag works... yes checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes configure: creating libtool appending configuration tag "CXX" to libtool checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking for g++ option to produce PIC... -fPIC checking if g++ PIC flag -fPIC works... no checking if g++ supports -c -o file.o... no checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... yes checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so appending configuration tag "GCJ" to libtool checking if gcj supports -fno-rtti -fno-exceptions... (cached) no checking for gcj option to produce PIC... -fPIC checking if gcj PIC flag -fPIC works... no checking if gcj supports -c -o file.o... no checking whether the gcj linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... yes checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking bzlib.h usability... no checking bzlib.h presence... no checking for bzlib.h... no checking for BZ2_bzlibVersion in -lbz2... no checking for socklen_t... socklen_t checking for xml2-config... no checking for libxml - version >= 2.0.0... no *** The xml2-config script installed by LIBXML could not be found *** If libxml was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in *** your path, or set the XML2_CONFIG environment variable to the *** full path to xml2-config. configure: error: libxml2 must be installed. ------------------------------------------------- Dakujem.
  • Re: libxml2, inštalácia dclib, 15.06.2005 | 13:01
   dobinko   Návštevník
   Prvé som ako tak vyriešil...teraz druhé. súvisí to s týmto - ide o kompiláciu dcgui. Príkaz ./configure prebehol v poriadku. Nasledoval príkaz make a vypis make all-recursive make[1]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20' Making all in dcgui make[2]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui' Making all in docs make[3]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs' Making all in en make[4]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs/en' make[4]: Nothing to be done for `all'. make[4]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs/en' make[4]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs' make[4]: Nothing to be done for `all-am'. make[4]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs' make[3]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/docs' Making all in res make[3]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/res' make[3]: Nothing to be done for `all'. make[3]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/res' Making all in ui make[3]: Entering directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/ui' if /bin/sh ../../libtool --silent --mode=compile --tag=CXX g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/lib/qt3//include -I/usr/X11R6/include -I.. -DQT_THREAD_SUPPORT -D_REENTRANT -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wwrite-strings -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -I/usr/local/include -I/usr/include/libxml2 -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wwrite-strings -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -MT dcwidget.lo -MD -MP -MF ".deps/dcwidget.Tpo" \ -c -o dcwidget.lo `test -f 'dcwidget.cpp' || echo './'`dcwidget.cpp; \ then mv ".deps/dcwidget.Tpo" ".deps/dcwidget.Plo"; \ else rm -f ".deps/dcwidget.Tpo"; exit 1; \ fi In file included from dcwidget.cpp:24: dcwidget.h:24:35: dclib/cmessagehandler.h: No such file or directory In file included from dcwidget.cpp:24: dcwidget.h:35: error: `ulonglong' does not name a type dcwidget.h:35: error: extra semicolon dcwidget.h:41: error: `ulonglong' has not been declared dcwidget.h:41: error: `ulonglong' has not been declared dcwidget.h:41: error: ISO C++ forbids declaration of `v1' with no type dcwidget.h:41: error: ISO C++ forbids declaration of `v2' with no type dcwidget.h: In constructor `DC_QNumericSortItem::DC_QNumericSortItem()': dcwidget.h:37: error: `myvalue' undeclared (first use this function) dcwidget.h:37: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.) In file included from dcwidget.cpp:26: ../dctransferview.h:27:28: dclib/dcobject.h: No such file or directory ../dctransferview.h:28:36: dclib/cdownloadmanager.h: No such file or directory In file included from dcwidget.cpp:26: ../dctransferview.h: At global scope: ../dctransferview.h:40: error: invalid use of undefined type `struct CObject' ../dctransferview.h:34: error: forward declaration of `struct CObject' ../dctransferview.h:51: error: `CString' does not name a type ../dctransferview.h:51: error: extra semicolon ../dctransferview.h:53: error: `CString' does not name a type ../dctransferview.h:53: error: extra semicolon ../dctransferview.h:62: error: invalid use of undefined type `struct CObject' ../dctransferview.h:34: error: forward declaration of `struct CObject' ../dctransferview.h:82: error: expected class-name before '{' token ../dctransferview.h:101: error: `ulonglong' has not been declared ../dctransferview.h:101: error: ISO C++ forbids declaration of `size' with no type ../dctransferview.h:124: error: `ulonglong' has not been declared ../dctransferview.h:124: error: ISO C++ forbids declaration of `size' with no type ../dctransferview.h:128: error: `CString' does not name a type ../dctransferview.h:128: error: extra semicolon ../dctransferview.h:130: error: `eConnectionState' does not name a type ../dctransferview.h:130: error: extra semicolon ../dctransferview.h:132: error: `CMessageDMFileObject' has not been declared ../dctransferview.h:132: error: ISO C++ forbids declaration of `msg' with no type ../dctransferview.h:134: error: `CMessageDMFileObject' has not been declared ../dctransferview.h:134: error: ISO C++ forbids declaration of `msg' with no type ../dctransferview.h:136: error: `CList' has not been declared ../dctransferview.h:136: error: expected `,' or `...' before '<' token ../dctransferview.h:136: error: ISO C++ forbids declaration of `parameter' with no type ../dctransferview.h:138: error: ISO C++ forbids declaration of `CList' with no type ../dctransferview.h:138: error: expected `;' before '<' token ../dctransferview.h:140: error: ISO C++ forbids declaration of `CThreadStringList' with no type ../dctransferview.h:140: error: expected `;' before '*' token ../dctransferview.h:142: error: ISO C++ forbids declaration of `CThread' with no type ../dctransferview.h:142: error: expected `;' before '*' token ../dctransferview.h:146: error: ISO C++ forbids declaration of `CList' with no type ../dctransferview.h:146: error: expected `;' before '<' token ../dctransferview.h:150: error: ISO C++ forbids declaration of `CThreadStringList' with no type ../dctransferview.h:150: error: expected `;' before '*' token ../dctransferview.h:152: error: ISO C++ forbids declaration of `CThreadStringList' with no type ../dctransferview.h:152: error: expected `;' before '*' token dcwidget.cpp:28:24: dclib/dcos.h: No such file or directory dcwidget.cpp: In member function `virtual int DC_QCheckListItem::compare(QListViewItem*, int, bool) const': dcwidget.cpp:66: error: 'class DC_QCheckListItem' has no member named 'myvalue' dcwidget.cpp:66: error: `myvalue' undeclared (first use this function) dcwidget.cpp: In member function `virtual int DC_QListViewItem::compare(QListViewItem*, int, bool) const': dcwidget.cpp:89: error: 'class DC_QListViewItem' has no member named 'myvalue' dcwidget.cpp:89: error: `myvalue' undeclared (first use this function) dcwidget.cpp: At global scope: dcwidget.cpp:95: error: `int DC_QNumericSortItem::mycompare' is not a static member of `class DC_QNumericSortItem' dcwidget.cpp:95: error: `ulonglong' was not declared in this scope dcwidget.cpp:95: error: `ulonglong' was not declared in this scope dcwidget.cpp:95: error: expected primary-expression before "int" dcwidget.cpp:95: error: expected primary-expression before "bool" dcwidget.cpp:95: error: initializer expression list treated as compound expression dcwidget.cpp:95: error: expected `,' or `;' before "const" make[3]: *** [dcwidget.lo] Error 1 make[3]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui/ui' make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20/dcgui' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/usr/src/dcgui-qt-0.2.20' make: *** [all] Error 2 Pomôžte čo urobiť....vdaka...
   • Re: Re: libxml2, inštalácia dclib, 15.06.2005 | 14:02
    peter golis   Návštevník
    poradie by malo byt: nainstalovat libxml-devel skompilovat dcclib skompilovat dccklient (dcgui-qt)