KdeTv - nejde zvuk

Sekcia: Aplikácie & Desktop 17.03.2009 | 21:18
Martin   Návštevník
Na KdeTv sa mi nedarí sprevádzkovať zvuk, tu je výpis po spustení cez konzolu:

- cez "TV Card Mixer"
[martin@localhost ~]$ kdetv
QSettings: failed to open file '/etc/qt_plugins_3.3rc'
kdetv: WARNING: MainWindow::setupInfraRed(): Lirc not available
kdetv: WARNING: V4L2Dev::enqueueBuffer(): buffer already queued: 0
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): wait().
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): deleted.

- cez "Sound card Mixer"
[martin@localhost ~]$ kdetv
QSettings: failed to open file '/etc/qt_plugins_3.3rc'
kdetv: WARNING: MainWindow::setupInfraRed(): Lirc not available
kdetv: WARNING: VolumeController::doSetVolume: SourceManager failed, trying AudioManager
kdetv: WARNING: VolumeController::doSetVolume: SourceManager failed, trying AudioManager
kdetv: WARNING: V4L2Dev::enqueueBuffer(): buffer already queued: 0
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): wait().
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): deleted.
kdetv: WARNING: VolumeController::doSetVolume: SourceManager failed, trying AudioManager


Je z toho niekto taký múdry, aby vedel, čo s tým?

MDV 2008
TV-karta je WinFast TV 2000 XP Expert, podľa abc-čka má kompletnú podporu v Linuxe a ovládač v jadre, odkaz je tu