Problem pri vsetkych instalaciach

Sekcia: Aplikácie & Desktop 14.08.2005 | 09:27
Avatar kybelTLZ Mandrake 10.1  Používateľ
Dobry den, vzdy ked sa snazim hocico nainstalovat tak mi to vypisuje takuto vec checking for gcc option to accept ANSI C... none needed mozete mi prosim povedat ako na to??
  • Re: Problem pri vsetkych instalaciach 14.08.2005 | 02:12
   Avatar borg Fedora  Administrátor
   ale skript configure sa dokonci v poriadku (vytvoria sa potrebne Makefile subory)? ak hej, je to v poriadku, ziadne volby nie su potrebne pre gcc.
   • Re: Re: Problem pri vsetkych instalaciach 14.08.2005 | 02:48
    matus   Návštevník
    nie nedokonci vypise sa ERROR
   • Re: Re: Problem pri vsetkych instalaciach 14.08.2005 | 02:48
    matus   Návštevník
    nie nedokonci vypise sa ERROR
    • Re: Re: Re: Problem pri vsetkych instalaciach 14.08.2005 | 03:01
     peter golis   Návštevník
     a cely vystup vyzera ako?
     • Re: Re: Re: Re: Problem pri vsetkych instalaciach 14.08.2005 | 03:02
      matus   Návštevník
      Na co sa ma pytas, ja mam Linux 5aity den alebo siesty
      • Re: Re: Re: Re: Re: Problem pri vsetkych instalaci 14.08.2005 | 03:12
       matus   Návštevník
       POtrebujes toto???? checking MACHDEP... linux2 checking EXTRAPLATDIR... checking for --without-gcc... no checking for --with-cxx=... no checking for c++... c++ checking for C++ compiler default output file name... a.out checking whether the C++ compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for AIX... no checking for --with-suffix... checking for case-insensitive build directory... no checking LIBRARY... libpython$(VERSION).a checking LINKCC... $(PURIFY) $(CXX) checking for --enable-shared... no checking for --enable-profiling... checking LDLIBRARY... libpython$(VERSION).a checking for ranlib... ranlib checking for ar... ar checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking for --with-pydebug... no checking whether gcc accepts -fno-strict-aliasing... yes checking whether gcc accepts -OPT:Olimit=0... no checking whether gcc accepts -Olimit 1500... no checking whether pthreads are available without options... no checking whether gcc accepts -Kpthread... no checking whether gcc accepts -Kthread... no checking whether gcc accepts -pthread... yes checking whether c++ also accepts flags for thread support... yes checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking curses.h usability... yes checking curses.h presence... yes checking for curses.h... yes checking dlfcn.h usability... yes checking dlfcn.h presence... yes checking for dlfcn.h... yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking grp.h usability... yes checking grp.h presence... yes checking for grp.h... yes checking langinfo.h usability... yes checking langinfo.h presence... yes checking for langinfo.h... yes checking libintl.h usability... yes checking libintl.h presence... yes checking for libintl.h... yes checking ncurses.h usability... yes checking ncurses.h presence... yes checking for ncurses.h... yes checking poll.h usability... yes checking poll.h presence... yes checking for poll.h... yes checking pthread.h usability... yes checking pthread.h presence... yes checking for pthread.h... yes checking stropts.h usability... yes checking stropts.h presence... yes checking for stropts.h... yes checking termios.h usability... yes checking termios.h presence... yes checking for termios.h... yes checking thread.h usability... no checking thread.h presence... no checking for thread.h... no checking for unistd.h... (cached) yes checking utime.h usability... yes checking utime.h presence... yes checking for utime.h... yes checking sys/audioio.h usability... no checking sys/audioio.h presence... no checking for sys/audioio.h... no checking sys/bsdtty.h usability... no checking sys/bsdtty.h presence... no checking for sys/bsdtty.h... no checking sys/file.h usability... yes checking sys/file.h presence... yes checking for sys/file.h... yes checking sys/loadavg.h usability... no checking sys/loadavg.h presence... no checking for sys/loadavg.h... no checking sys/lock.h usability... no checking sys/lock.h presence... no checking for sys/lock.h... no checking sys/mkdev.h usability... no checking sys/mkdev.h presence... no checking for sys/mkdev.h... no checking sys/modem.h usability... no checking sys/modem.h presence... no checking for sys/modem.h... no checking sys/param.h usability... yes checking sys/param.h presence... yes checking for sys/param.h... yes checking sys/poll.h usability... yes checking sys/poll.h presence... yes checking for sys/poll.h... yes checking sys/select.h usability... yes checking sys/select.h presence... yes checking for sys/select.h... yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking sys/times.h usability... yes checking sys/times.h presence... yes checking for sys/times.h... yes checking sys/un.h usability... yes checking sys/un.h presence... yes checking for sys/un.h... yes checking sys/utsname.h usability... yes checking sys/utsname.h presence... yes checking for sys/utsname.h... yes checking sys/wait.h usability... yes checking sys/wait.h presence... yes checking for sys/wait.h... yes checking pty.h usability... yes checking pty.h presence... yes checking for pty.h... yes checking libutil.h usability... no checking libutil.h presence... no checking for libutil.h... no checking sys/resource.h usability... yes checking sys/resource.h presence... yes checking for sys/resource.h... yes checking netpacket/packet.h usability... yes checking netpacket/packet.h presence... yes checking for netpacket/packet.h... yes checking sysexits.h usability... yes checking sysexits.h presence... yes checking for sysexits.h... yes checking bluetooth.h usability... no checking bluetooth.h presence... no checking for bluetooth.h... no checking bluetooth/bluetooth.h usability... no checking bluetooth/bluetooth.h presence... no checking for bluetooth/bluetooth.h... no checking for dirent.h that defines DIR... yes checking for library containing opendir... none required checking whether sys/types.h defines makedev... yes checking for term.h... yes checking for clock_t in time.h... yes checking for makedev... yes checking Solaris LFS bug... no checking for mode_t... yes checking for off_t... yes checking for pid_t... yes checking return type of signal handlers... void checking for size_t... yes checking for uid_t in sys/types.h... yes checking for int... yes checking size of int... 4 checking for long... yes checking size of long... 4 checking for void *... yes checking size of void *... 4 checking for short... yes checking size of short... 2 checking for float... yes checking size of float... 4 checking for double... yes checking size of double... 8 checking for fpos_t... yes checking size of fpos_t... 16 checking for long long support... yes checking for long long... yes checking size of long long... 8 checking for uintptr_t support... no checking size of off_t... 8 checking whether to enable large file support... yes checking size of time_t... 4 checking for pthread_t... yes checking size of pthread_t... 4 checking for --enable-toolbox-glue... no checking for --enable-framework... no checking for dyld... no checking SO... .so checking LDSHARED... $(CC) -shared checking CCSHARED... -fPIC checking LINKFORSHARED... -Xlinker -export-dynamic checking CFLAGSFORSHARED... checking SHLIBS... $(LIBS) checking for dlopen in -ldl... yes checking for shl_load in -ldld... no checking for library containing sem_init... -lpthread checking for textdomain in -lintl... no checking for t_open in -lnsl... no checking for socket in -lsocket... no checking for --with-libs... no checking for --with-signal-module... yes checking for --with-dec-threads... no checking for --with-threads... yes checking if PTHREAD_SCOPE_SYSTEM is supported... yes checking for pthread_sigmask... yes checking if --enable-ipv6 is specified... yes checking if RFC2553 API is available... yes checking ipv6 stack type... linux-glibc checking for --with-doc-strings... yes checking for --with-tsc... no checking for --with-pymalloc... yes checking for --with-wctype-functions... no checking for dlopen... yes checking DYNLOADFILE... dynload_shlib.o checking MACHDEP_OBJS... MACHDEP_OBJS checking for alarm... yes checking for bind_textdomain_codeset... yes checking for chown... yes checking for clock... yes checking for confstr... yes checking for ctermid... yes checking for execv... yes checking for fork... yes checking for fpathconf... yes checking for ftime... yes checking for ftruncate... yes checking for gai_strerror... yes checking for getgroups... yes checking for getlogin... yes checking for getloadavg... yes checking for getpeername... yes checking for getpgid... yes checking for getpid... yes checking for getpriority... yes checking for getpwent... yes checking for getsid... yes checking for getwd... yes checking for kill... yes checking for killpg... yes checking for lchown... yes checking for lstat... yes checking for mkfifo... yes checking for mknod... yes checking for mktime... yes checking for mremap... yes checking for nice... yes checking for pathconf... yes checking for pause... yes checking for plock... no checking for poll... yes checking for pthread_init... no checking for putenv... yes checking for readlink... yes checking for realpath... yes checking for select... yes checking for setegid... yes checking for seteuid... yes checking for setgid... yes checking for setlocale... yes checking for setregid... yes checking for setreuid... yes checking for setsid... yes checking for setpgid... yes checking for setpgrp... yes checking for setuid... yes checking for setvbuf... yes checking for snprintf... yes checking for sigaction... yes checking for siginterrupt... yes checking for sigrelse... yes checking for strftime... yes checking for sysconf... yes checking for tcgetpgrp... yes checking for tcsetpgrp... yes checking for tempnam... yes checking for timegm... yes checking for times... yes checking for tmpfile... yes checking for tmpnam... yes checking for tmpnam_r... yes checking for truncate... yes checking for uname... yes checking for unsetenv... yes checking for utimes... yes checking for waitpid... yes checking for wcscoll... yes checking for _getpty... no checking for chroot... yes checking for link... yes checking for symlink... yes checking for fchdir... yes checking for fsync... yes checking for fdatasync... yes checking for ctermid_r... no checking for flock... yes checking for getpagesize... yes checking for true... true checking for inet_aton in -lc... yes checking for hstrerror... yes checking for inet_aton... yes checking for inet_pton... yes checking for setgroups... yes checking for openpty... no checking for openpty in -lutil... yes checking for forkpty... yes checking for fseek64... no checking for fseeko... yes checking for fstatvfs... yes checking for ftell64... no checking for ftello... yes checking for statvfs... yes checking for dup2... yes checking for getcwd... yes checking for strdup... yes checking for strerror... yes checking for memmove... yes checking for getpgrp... yes checking for setpgrp... (cached) yes checking for gettimeofday... yes checking for major... yes checking for getaddrinfo... yes checking getaddrinfo bug... good checking for getnameinfo... yes checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h checking for struct tm.tm_zone... yes checking for struct stat.st_rdev... yes checking for struct stat.st_blksize... yes checking for struct stat.st_blocks... yes checking for time.h that defines altzone... no checking whether sys/select.h and sys/time.h may both be included... yes checking for addrinfo... yes checking for sockaddr_storage... yes checking whether char is unsigned... no checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for working volatile... yes checking for working signed char... yes checking for prototypes... yes checking for variable length prototypes and stdarg.h... yes checking for socketpair... yes checking if sockaddr has sa_len member... no checking whether va_list is an array... no checking for gethostbyname_r... yes checking gethostbyname_r with 6 args... yes checking for __fpu_control... yes checking for --with-fpectl... no checking for --with-libm=STRING... default LIBM="-lm" checking for --with-libc=STRING... default LIBC="" checking for hypot... yes checking wchar.h usability... yes checking wchar.h presence... yes checking for wchar.h... yes checking for wchar_t... yes checking size of wchar_t... 4 checking for UCS-4 tcl... no checking whether wchar_t is signed... no checking what type to use for unicode... unsigned short checking whether byte ordering is bigendian... no checking whether right shift extends the sign bit... yes checking for getc_unlocked() and friends... yes checking for rl_callback_handler_install in -lreadline... no checking for rl_pre_input_hook in -lreadline... no checking for rl_completion_matches in -lreadline... no checking for broken nice()... no checking for broken poll()... no checking for struct tm.tm_zone... (cached) yes checking for working tzset()... yes checking for tv_nsec in struct stat... yes checking whether mvwdelch is an expression... yes checking whether WINDOW has _flags... yes checking for /dev/ptmx... yes checking for /dev/ptc... no checking for socklen_t... yes checking for build directories... done configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile.pre config.status: creating Modules/Setup.config config.status: creating pyconfig.h creating Setup creating Setup.local creating Makefile
       • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problem pri vsetkych insta 14.08.2005 | 03:25
        Avatar borg Fedora  Administrátor
        no ja tam nevidim ziadny error. vytvoril sa makefile, tak zadaj prikaz make.
        • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problem pri vsetkych i 14.08.2005 | 03:28
         matus   Návštevník
         ano idem pockaj za chvilku ti napisem co sa stalo
         • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problem pri vsetky 14.08.2005 | 03:29
          matus   Návštevník
          NEmam tam nahodou napisat make install????
          • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problem pri vs 14.08.2005 | 03:30
           Avatar borg Fedora  Administrátor
           nie az potom, postup je configure make make install
           • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problem pr 14.08.2005 | 03:34
            matus   Návštevník
            aha tak ja som vsetko zle instaloval, mozno v tom to bolo.. Pocuvaj predtym som instaloval BITTORRENT.RPM, a podarilo uz som nasiel kam sa to ulozilo, a ma to koncovku ".py" nevies ako sa to da spustit???
            • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proble 14.08.2005 | 03:36
             Avatar borg Fedora  Administrátor
             no pocuvat nemozem, mozem len citat ;), je ten subor spustitleny? ak nie zadaj chmod 755 tensubor.py a potom klasicky ho spustis ze zadas jeho nazov
             • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pr 14.08.2005 | 03:37
              matus   Návštevník
              Musim vyskusat, a kam mam zadat ten prikaz????
              • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:39
               matus   Návštevník
               AAAAAAAAAAAAA uz to vypisalo ze toto, myslim to DC++ /usr/bin/install -c python /usr/local/bin/python2.4 /usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/local/bin/python2.4': Permission denied make: *** [altbininstall] Error 1
               • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:41
                Avatar borg Fedora  Administrátor
                rob to ako root
              • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:40
               Avatar borg Fedora  Administrátor
               do shellu (prikazovy riadok, otvor konsole, xterm). cd /kde/je/ten/subor chmod 755 subor.py ./subor.py alebo klikanie v konqueror-y pojdes tam kde je program nainstalovany, klik pravym na nom a vo vlastnostiach nastav pravo na spustanie
               • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:49
                matus   Návštevník
                Nemozem to zmenit je to cele take sive a neda sa na to kliknut
                • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:51
                 Avatar borg Fedora  Administrátor
                 tak to urob cez shell
                 • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:53
                  matus   Návštevník
                  Snazim sa stale skusim, ,,,, na ten errror, co som ti napisal hore mi nevied nieco poradit???
                  • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:56
                   Avatar borg Fedora  Administrátor
                   myslis toto: " /usr/bin/install -c python /usr/local/bin/python2.4 /usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/local/bin/python2.4': Permission denied make: *** [altbininstall] Error 1 " vsak to tam mas napisane: permission denied -> pristup zamietnuty, nemas prava. program musis instalovat pod rootom: su - make install
                   • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:59
                    matus   Návštevník
                    a to je cele iba to pod rootom trebalo?
                  • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 03:58
                   matus   Návštevník
                   Spravil som to cez ten prikazovy a nic sa nestalo a zas sa mi vypisalo o riadok nizsie ze root@ibanez bin
                   • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:01
                    matus   Návštevník
                    Neda sa niekde nastavit aby som sa hned pruhlasil ako root?? do systemu nexce sami furt pisat to heslo
                    • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:03
                     Avatar borg Fedora  Administrátor
                     ucet roota nie je na beznu pracu, aj prava suboru urob pod rootom chmod 755 subor.py
                     • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:07
                      matus   Návštevník
                      Ale ako sa daje nastavit tie prava v prikazovom riadku????
                      • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:09
                       Avatar borg Fedora  Administrátor
                       uz som to raz pisal vyssie> cd /kde/je/program su - chmod 755 program.py
                       • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:13
                        matus   Návštevník
                        a co potom co sa ma stat ked to napisem???
                        • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:19
                         Avatar borg Fedora  Administrátor
                         nic, programu sa priradia prava na spustanie, ale to asi uz ma default, tak ho len spusti> ./program.py
                    • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:04
                     matus   Návštevník
                     Jeeezis ja som to asi nainstaloval diki diki moc fakt diki =))))))))))))))))))))))))))))))))
                     • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:30
                      matus   Návštevník
                      Teraz mi to zacalo pisat takuto haluz nevies co je to??? File "./bttrack.py", line 16, in ? from BitTorrent.track import track ImportError: No module named BitTorrent.track
                      • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:33
                       Avatar borg Fedora  Administrátor
                       neviem v pythone nerobim, mozno mu chyba nejaky modul
                       • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 04:42
                        matus   Návštevník
                        Dik moc za rady, ktore si m dnes dal, dost to pomohlo, zatial sa maj
                        • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re 14.08.2005 | 09:27
                         Drakster   Návštevník
                         klikni na subor .torrent v konquerori a ked sa ta bude pytat, ze cez co to ma spustit napis mu: btdownloadgui.py a stlac ENTER.