Podpora USB vo wine?

Sekcia: Aplikácie & Desktop 16.11.2011 | 00:31
Martin   Návštevník
Ako sa dá rozbehať podpora USB vo wine? Potrebujem si synchronizovať zariadenie s programom ktorý mi beží vo wine, avšak program toto zariadenie nedetekuje, pretoŽe wine nerozozná žiadne pripojené USB zariadenia.