Správa množín/prvkov

Sekcia: Aplikácie & Desktop 30.06.2016 | 19:13
Avatar Zer0 Blbuntu 16.04 gnome-session-flashback | Debian 8  Používateľ

Nejaká appka pre grafickú správu množín, podmnožín, drag'n'drop presun prvkov/množín? Hodil by sa aj čitateľný import/export(python dictionary,...).

bazZi.sk