programovanie a matematika

Sekcia: Programovanie 23.01.2021 | 09:23
Avatar Stanislav Hoferek Greenie 18.04  Používateľ

Ahojte. Toto nie je problém, skôr otázka. Učím sa trochu PHP, databázy a všetko možné, nech trochu zmúdriem. A dostal som nápad na relatívne jednoduchú úlohu. Ako a v čom by ste to vyriešili? Podotýkam, nie je to žiadny chyták, je to len čisto počítanie.

 • Lenka Lenivá, Peter Priemerný a Rita Rýchla píšu texty.
 • Lenka napíše 1 stranu za hodinu, Peter 2 a Rita 3
 • Koľko textu napíšu všetci traja za týždeň, ak pracujú 8 hodín denne a majú chrípku, kvôli ktorej pracujú len na polovičný výkon?
  • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 10:51
   Avatar okl   Návštevník

   dufam ze si robis srandu.

  • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 11:14
   Avatar xxxx   Návštevník

   ak chces zacat s programovanim, pozri si nieco o algoritmoch a ich prevode do nejakeho programovacieho jazyka (na zaciatok)...

   • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 14:23
    Avatar Stanislav Hoferek Greenie 18.04  Používateľ

    študujem, okrem iného cykly v PHP. tu ma len čisto zaujíma, kto by to ako riešil. Samozrejme minimalistické riešenia sú veľmi fajn a po pravde mi napríklad nenapadli tak jednoduché riešenia, aké sú spomínané v tomto vlákne.

    • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 17:27
     Avatar debian+_debian+   Návštevník
     • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 17:29
      Avatar debian+_debian+   Návštevník

      uvezok_denne = pocet hodin denne

  • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 11:41
   Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

   Vyriešil by som to na kalkulačke, stačí zápisom vzorca do príkazového riadka webového prehliadača.(1+2+3)*8*7/2 za predpokladu že rátame 7 dní v týždni (168 je výsledok) a nie iba 5 pracovných. Na toto určite netreba nič programovať. Programuje sa v prípade, že sa výpočet potrebuje opakovať pri iných vstupných parametroch.

   • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 11:48
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Alebo do terminálu echo "(1+2+3)*8*7/2" | bc

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
    • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 12:07
     Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

     To je zbytočne o 12 znakov viacej (echo "" | bc).

     • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 12:41
      Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

      Ale funguje aj cez ssh :)

      Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
    • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 13:51
     Avatar debian+_debian+   Návštevník

     Ak mas BASH, tak o 2 znaky menej:

     echo $(((1+2+3)*8*7/2))
    • RE: programovanie a matematika 25.01.2021 | 11:22
     Avatar LUcoRP Debian, *Ubuntu, Android  Administrátor

     Dokaze toto BASH?

     (((16 == [16])+("\t\r\n 16 \t\r\n" == 16 )+(typeof NaN == 'number')+(9999999999999999 == 10000000000000000)+(0 == '0')+("2" - "1"))*(true+true+true+true+true+true+true+(null == undefined))*(true+true+true+true+true+true+(' \t\r\n ' == 0)))/(('' == 0)+("2" - "1"))

     Alebo toto?

     [][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(+[![]]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(+(!+[]+!+[]+!+[]+[+!+[]]))[(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([]+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+((+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]](!+[]+!+[]+!+[]+[!+[]+!+[]])+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]])()([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+([]+[])[(![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]()[+!+[]+[!+[]+!+[]]]+((![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+[]]+[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[+!+[]])[(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(+(!+[]+!+[]+[+!+[]]+[+!+[]]))[(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([]+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+((+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]](!+[]+!+[]+!+[]+[+!+[]])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+[]]]((!![]+[])[+[]])[([][(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]()+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]](([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[+[]])[([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]()[+!+[]+[+[]]]+![]+(![]+[+[]])[([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]()[+!+[]+[+[]]])()[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((![]+[+[]])[([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]()[+!+[]+[+[]]])+[])[+!+[]])+([]+[])[(![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]()[+!+[]+[!+[]+!+[]]])())

     Z toho vyplyva ze javascript je najsmalepsi jazyk na svete a vsetci spolocne dufame, ze zhori v pekle...

     git blame | Muj Desvorc je vetsi nez tvuj!
  • RE: programovanie a matematika 23.01.2021 | 13:51
   Avatar debian+_debian+   Návštevník

   gnumberic, PHP alebo bc

  • RE: programovanie a matematika 26.01.2021 | 08:54
   Avatar ra100   Návštevník
   $LenkaL = 1;
   $PeterP = 2;
   $RitaR = 3;
   
   $PocetStran = $LenkaL + $PeterP + $RitaR;
   $PocetStran = $PocetStran / 2; // polovicny vykon
   $PocetStran = $PocetStran * 8; // pocet stran za 8 hodin
   $PocetStran = $PocetStran * 7; // pocet stran za tyzden