kplayer

Sekcia: Aplikácie & Desktop 26.12.2006 | 22:19
dufy21   Návštevník
Ahojte, mám problém s aplikáciou kplayer. Po spustení mi prehrá asi 2s z videa a potom zamrzne. Chvíľu som to spúšťal cez roota ale potoom mi to začalo robiť aj tam. Pomôžte ak viete čo s tým urobiť. Ďakujem
  • Re: kplayer 24.11.2006 | 14:26
   ---   Návštevník
   spusti kplayer cez konzolu a hod sem vypis
   • Re: Re: kplayer 01.12.2006 | 10:41
    dufy21   Návštevník
    Dal som to tam aj s pokusom o spustenie videa: kplayer: 09:36:32:933 KPlayer: Enabling video actions kplayer: 09:36:32:933 KPlayer: Enabling subtitle actions kplayer: ERROR: : couldn't create slave : Unable to create io-slave: klauncher said: Unknown protocol 'media'. kplayer: kplayer: 09:36:32:946 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:32:946 Log::resizeEvent 500 144 112 144 at_bottom false kplayer: 09:36:32:946 Log 500 144 480x364 480x140 0:888 kplayer: 09:36:32:947 500 144 112 144 at_bottom false kplayer: 09:36:32:947 Log 500 144 480x364 480x140 0:224 kplayer: 09:36:43:511 Set minimum size 7x174 / 102x116 kplayer: 09:36:44:015 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:44:282 Calling KPlayerWidgetResizeHandler (false) kplayer: 09:36:44:282 Calling KPlayerWidgetResizeHandler (false) kplayer: 09:36:44:291 Main window activation true -> false kplayer: 09:36:44:292 Workspace activation true -> false kplayer: 09:36:47:336 KPlayerPlaylist::openUrls kplayer: 09:36:47:336 Removing nodes kplayer: 09:36:47:336 KPlayerListSource::remove kplayer: 09:36:47:336 KPlayerContainerNode::removed kplayer: 09:36:47:336 URL kplayer:/nowplaying kplayer: 09:36:47:336 KPlayerContainerNode::populate kplayer: 09:36:47:336 Count 2 kplayer: 09:36:47:337 URL kplayer:/nowplaying kplayer: 09:36:47:337 Counting properties kplayer: 09:36:47:337 Name ++ = 1 kplayer: 09:36:47:337 Path ++ = 1 kplayer: 09:36:47:337 Detaching node kplayer: 09:36:47:337 ID file:/home/evicka/%25U kplayer: 09:36:47:337 Parent kplayer:/nowplaying kplayer: 09:36:47:337 Releasing child node 'file:/home/evicka/%25U' kplayer: 09:36:47:337 KPlayerContainerNode::remove kplayer: 09:36:47:337 ID file:/home/evicka/%25U kplayer: 09:36:47:337 Releasing node kplayer: 09:36:47:337 ID file:/home/evicka/%25U kplayer: 09:36:47:337 Releasing node kplayer: 09:36:47:337 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:337 Parent kplayer:/ kplayer: 09:36:47:337 KPlayerContainerNode::removed nodes and counts kplayer: 09:36:47:337 KPlayerListSource::save kplayer: 09:36:47:337 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:337 KPlayerContainerNode::save kplayer: 09:36:47:337 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:337 Children 0 kplayer: 09:36:47:337 Subtracting property counts kplayer: 09:36:47:337 Name - 1 = 0 kplayer: 09:36:47:337 Path - 1 = 0 kplayer: 09:36:47:337 KPlayerListView::attributesUpdated kplayer: 09:36:47:337 KPlayerListView::updateAttributes kplayer: 09:36:47:337 KPlayerNodeView::saveColumnWidths kplayer: 09:36:47:338 Column Name mode 0 stretch false width 54 actual 54 kplayer: 09:36:47:355 Column Demuxer index 1 section 4 mode 0 stretch false width -> 74 actual 74 kplayer: 09:36:47:355 Column Length index 2 section 6 mode 0 stretch false width -> 60 actual 60 kplayer: 09:36:47:355 Column Video Size index 3 section 10 mode 0 stretch false width -> 81 actual 81 kplayer: 09:36:47:355 Column Framerate index 4 section 5 mode 0 stretch false width -> 87 actual 87 kplayer: 09:36:47:355 Column Video Codec index 5 section 9 mode 0 stretch false width -> 94 actual 94 kplayer: 09:36:47:355 Column Audio Bitrate index 6 section 1 mode 0 stretch false width -> 100 actual 100 kplayer: 09:36:47:355 Column Audio Codec index 7 section 2 mode 0 stretch false width -> 94 actual 94 kplayer: 09:36:47:355 Column Channels index 8 section 3 mode 0 stretch false width -> 76 actual 76 kplayer: 09:36:47:360 Column Samplerate index 9 section 8 mode 0 stretch falsewidth -> 93 actual 93 kplayer: 09:36:47:360 Column Path index 10 section 7 mode 0 stretch false width -> 0 actual 45 kplayer: 09:36:47:360 Stretch column index 10 section 7 mode 0 stretch true actual width 45 kplayer: 09:36:47:360 Maximum mode index 10 section 7 mode 1 stretch true column width 45 view width 112 viewport width 108 kplayer: 09:36:47:360 KPlayerPlaylist::added kplayer: 09:36:47:360 URL kplayer:/nowplaying kplayer: 09:36:47:360 KPlayerPlaylist::append kplayer: 09:36:47:360 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:360 Meta file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:360 Adding nodes to the playlist kplayer: 09:36:47:360 Name caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:360 KPlayerPlaylist::enableNextPrevious kplayer: 09:36:47:361 KPlayerNodeView::added kplayer: 09:36:47:361 KPlayerNodeView::itemForNode kplayer: 09:36:47:361 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:361 KPlayerListViewFolderItem::added kplayer: 09:36:47:361 KPlayerTreeViewFolderItem::hasChildren kplayer: 09:36:47:361 KPlayerSource::has true kplayer: 09:36:47:361 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:361 KPlayerSource::start kplayer: 09:36:47:361 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:361 Groups true kplayer: 09:36:47:361 KPlayerSource::next kplayer: 09:36:47:361 Group false kplayer: 09:36:47:361 ID file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:361 KPlayerNodeView::added kplayer: 09:36:47:361 KPlayerNodeView::itemForNode kplayer: 09:36:47:361 Initializing item kplayer: 09:36:47:361 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:361 KPlayerListViewItem::update kplayer: 09:36:47:361 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:361 Name caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:361 Demuxer asf kplayer: 09:36:47:361 Length 49.4 kplayer: 09:36:47:361 Video Size 320x240 kplayer: 09:36:47:361 Framerate 1000 kplayer: 09:36:47:362 Video Codec ffwmv1 kplayer: 09:36:47:362 Audio Bitrate 16 kplayer: 09:36:47:362 Audio Codec ffwmav2 kplayer: 09:36:47:362 Channels 1 kplayer: 09:36:47:362 Samplerate 16000 kplayer: 09:36:47:362 Path /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:362 KPlayerContainerNode::vacate kplayer: 09:36:47:362 Count 3 kplayer: 09:36:47:362 ID nowplaying kplayer: 09:36:47:362 Destroying node kplayer: 09:36:47:362 ID file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:362 KPlayerMedia::release kplayer: 09:36:47:362 URL file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:362 References 2 kplayer: 09:36:47:362 KPlayerPlaylist::next kplayer: 09:36:47:362 Loaded file:/home/evicka/%25U kplayer: 09:36:47:362 New file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:362 KPlayerPlaylist::play kplayer: 09:36:47:362 Parent kplayer:/nowplaying kplayer: 09:36:47:362 URL file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:362 /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm' kplayer: 09:36:47:363 Engine::load (file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm) kplayer: 09:36:47:363 Process: Kill kplayer: 09:36:47:363 Settings::load (file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm) kplayer: 09:36:47:363 KPlayerProperties::commit kplayer: 09:36:47:363 KPlayerProperties::save kplayer: 09:36:47:444 KPlayerProperties::update kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::cleanup kplayer: 09:36:47:445 KPlayerMedia::release kplayer: 09:36:47:445 URL file:/home/evicka/%25U kplayer: 09:36:47:445 References 1 kplayer: 09:36:47:445 Destroying item properties kplayer: 09:36:47:445 Destroying track properties kplayer: 09:36:47:445 Destroying media properties kplayer: 09:36:47:445 Destroying generic properties kplayer: 09:36:47:445 Destroying media kplayer: 09:36:47:445 Destroying properties kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::cleanup kplayer: 09:36:47:445 KPlayerMedia::reference kplayer: 09:36:47:445 URL file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:47:445 References 2 kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::reset Subtitle URL kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::reset Subtitle Visibility kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::reset Subtitle Delay kplayer: 09:36:47:445 KPlayerProperties::reset Audio Delay kplayer: 09:36:47:445 Display size 0 -1x-1 320x240 -> 640x484 kplayer: Maintain aspect false false -> false 320x240 kplayer: Volume 100 0 100 false -> 100 kplayer: Audio delay 0 0 -> 0 kplayer: Contrast 0 0 0 -> 0 kplayer: Brightness 0 0 0 -> 0 kplayer: Hue 0 0 0 -> 0 kplayer: Saturation 0 0 0 -> 0 kplayer: Subtitle autoload true true -> true kplayer: Subtitle visibility true true -> true kplayer: Subtitle position 100 100 -> 100 kplayer: Subtitle delay 0 0 -> 0 kplayer: Audio driver 'jack' 'jack' true true '' '' -> 'jack' kplayer: Audio codec 'ffwmav2' '' '' true true -> 'ffwmav2' kplayer: Video driver '' '' true true '' '' -> '' kplayer: Video codec 'ffwmv1' '' '' true true -> 'ffwmv1' kplayer: Video double buffering true true -> true kplayer: Video direct rendering false false -> false kplayer: Executable path 'mplayer' 'mplayer' -> 'mplayer' kplayer: Additional command line '' 0 '' -> '' kplayer: Frame drop 0 0 -> 0 kplayer: Cache 2 2 -> 2 kplayer: Cache size 1024 1024 -> 1024 kplayer: Build index 1 1 -> 1 kplayer: OSD Level 0 0 -> 0 kplayer: Temporary file false false -> false kplayer: KIOSlave 0 false false false -> false kplayer: 09:36:47:446 Autoloading subtitles kplayer: 09:36:47:446 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.aqt kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.AQT kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.aqt kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.AQT kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.jss kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.JSS kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.jss kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.JSS kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.rt kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.RT kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.rt kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.RT kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.smi kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.SMI kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.smi kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.SMI kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.srt kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.SRT kplayer: 09:36:47:447 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.srt kplayer: 09:36:47:452 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.SRT kplayer: 09:36:47:452 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.ssa kplayer: 09:36:47:452 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.SSA kplayer: 09:36:47:452 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.ssa kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.SSA kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.sub kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.SUB kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.sub kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.SUB kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.txt kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.TXT kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.txt kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.TXT kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.utf kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.UTF kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.utf kplayer: 09:36:47:453 Autoloading /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm.UTF kplayer: 09:36:47:453 Engine: Refreshing properties kplayer: 09:36:47:453 Settings::setInitialDisplaySize kplayer: 09:36:47:453 Settings: Initial aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:47:453 Initial Zoom Factor 2 / 1 kplayer: 09:36:47:454 Settings: Initial size: 640x480 kplayer: 09:36:47:454 KPlayer::initialSize (false) kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 Engine::setDisplaySize (false, false) kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 KPlayer::syncronize (false) kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 Settings::adjustDisplaySize (false, false) 640x480 kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:455 KPlayer::zoom kplayer: 09:36:47:456 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:457 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:457 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:457 WSpace 640x484 => 640x480 kplayer: 09:36:47:458 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:459 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:459 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:459 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:462 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:462 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:463 Zoom done kplayer: 09:36:47:463 Workspace::setDisplaySize (640x480) kplayer: 09:36:47:463 Workspace::Widget size 640x484 kplayer: 09:36:47:463 Widget 640x484 => 640x480 kplayer: 09:36:47:463 Widget resize; process state 0 kplayer: 09:36:47:463 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:463 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:463 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:463 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:463 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:463 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:481 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:481 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:481 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:482 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:482 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:482 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:482 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:482 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:482 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:482 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:482 Engine: Enabling video actions kplayer: 09:36:47:482 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:482 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:483 Engine: Enabling subtitle actions kplayer: 09:36:47:483 Engine: Refreshing aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:47:483 Engine: Size Available. Video size 320x240 kplayer: 09:36:47:484 Settings::setInitialDisplaySize kplayer: 09:36:47:484 Settings: Initial aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:47:484 KPlayer::initialSize (false) kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 Engine::setDisplaySize (false, false) kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 KPlayer::syncronize (false) kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 Settings::adjustDisplaySize (false, false) 640x480 kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:485 KPlayer::zoom kplayer: 09:36:47:486 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:486 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:487 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:487 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:488 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:488 Set minimum size 90x152 / 102x116 kplayer: 09:36:47:488 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:489 Zoom done kplayer: 09:36:47:489 Workspace::setDisplaySize (640x480) kplayer: 09:36:47:489 Workspace::Widget size 640x480 kplayer: 09:36:47:489 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:489 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:489 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:489 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:489 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:521 Engine: Enabling video actions kplayer: 09:36:47:522 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:522 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:523 Engine: Enabling subtitle actions kplayer: 09:36:47:523 Engine: Refreshing aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:47:523 Engine: Info available. Detected length: 49.4 kplayer: 09:36:47:523 Engine: Enabling player actions kplayer: 09:36:47:523 Process: Play kplayer: 09:36:47:523 Process: Start kplayer: 09:36:47:523 Process: New state: 1, previous state: 0, position: 0 kplayer: 09:36:47:523 State change received by the widget: 1 kplayer: 09:36:47:523 Engine received state change: 0 => 1 kplayer: 09:36:47:523 Engine: Enabling player actions kplayer: 09:36:47:524 Engine: Enabling video actions kplayer: 09:36:47:524 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:524 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:524 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:524 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:524 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:528 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:529 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:529 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:529 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:529 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:529 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:529 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:529 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:529 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:529 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:529 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:529 Engine: Enabling subtitle actions kplayer: 09:36:47:529 Playlist: State change: 0 => 1 kplayer: 09:36:47:529 Main window received state change: 0 => 1 kplayer: 09:36:47:530 KPlayer: Enabling player actions kplayer: 09:36:47:531 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:531 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:531 showToolbar 'progressToolBar' true 640x476 kplayer: 09:36:47:576 Set minimum size 90x156 / 102x120 kplayer: 09:36:47:577 Set minimum size 90x156 / 102x120 kplayer: 09:36:47:577 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:577 WSpace 640x476 => 640x480 kplayer: 09:36:47:579 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:580 Set minimum size 90x156 / 102x120 kplayer: 09:36:47:580 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:581 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:47:582 Set minimum size 90x156 / 102x120 kplayer: 09:36:47:582 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:47:582 Zoom done kplayer: 09:36:47:582 Workspace::setDisplaySize (640x480) kplayer: 09:36:47:582 Workspace::Widget size 640x480 kplayer: 09:36:47:582 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:582 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:582 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:582 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:47:582 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:582 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:583 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:47:583 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:583 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:583 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:47:583 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:47:583 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:628 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:47:629 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:629 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:47:631 KPlayerPlaylist::enableNextPrevious kplayer: 09:36:47:647 Main window activation false -> true kplayer: 09:36:47:647 Workspace activation false -> true kplayer: 09:36:47:648 Main window activation false -> true kplayer: 09:36:47:648 Workspace activation false -> true kplayer: 09:36:47:671 Set minimum size 110x134 / 110x120 kplayer: 09:36:47:901 process >> MPlayer 2:0.99+1.0pre7try2+cvs20060117-0ubuntu1.0.0.50.linspire1.7 (C) 2000-2006 MPlayer Team kplayer: 09:36:47:906 process >> CPU: Advanced Micro Devices Sempron/Athlon MP/XP Thoroughbred; Duron Applebred (Family: 6, Stepping: 1) kplayer: 09:36:47:909 process >> CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0 kplayer: 09:36:47:913 process >> Compiled with runtime CPU detection. kplayer: 09:36:47:917 process >> kplayer: 09:36:47:919 process >> kplayer: 09:36:47:926 process >> 88 audio & 203 video codecs kplayer: 09:36:47:939 process >> Opening joystick device /dev/input/js0 kplayer: 09:36:47:943 process >> Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory kplayer: 09:36:47:978 process >> Can't init input joystick kplayer: 09:36:47:982 process >> Setting up LIRC support... kplayer: 09:36:47:986 process >> mplayer: could not connect to socket kplayer: 09:36:47:989 process >> mplayer: No such file or directory kplayer: 09:36:47:992 process >> Failed to open LIRC support. kplayer: 09:36:47:995 process >> You will not be able to use your remote control. kplayer: 09:36:47:999 process >> Playing /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm. kplayer: 09:36:48:003 process >> kplayer: 09:36:48:219 process >> ASF file format detected. kplayer: 09:36:48:221 process >> ID_AUDIO_ID=1 kplayer: 09:36:48:222 process >> ID_VIDEO_ID=2 kplayer: 09:36:48:223 process >> VIDEO: [WMV1] 320x240 24bpp 1000.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s) kplayer: 09:36:48:223 process >> Clip info: kplayer: 09:36:48:229 process >> name: Slak op zebra kplayer: 09:36:48:229 Process: Clip info name: name kplayer: 09:36:48:230 process >> ID_CLIP_INFO_NAME0=name kplayer: 09:36:48:230 Process: Clip info value: Slak op zebra kplayer: 09:36:48:230 process >> ID_CLIP_INFO_VALUE0=Slak op zebra kplayer: 09:36:48:231 process >> author: Johan van Hensbergen kplayer: 09:36:48:231 Process: Clip info name: author kplayer: 09:36:48:231 process >> ID_CLIP_INFO_NAME1=author kplayer: 09:36:48:232 Process: Clip info value: Johan van Hensbergen kplayer: 09:36:48:232 Extracted Author Johan van Hensbergen kplayer: 09:36:48:232 KPlayerProperties::beginUpdate true kplayer: 09:36:48:232 KPlayerProperties::updated Author false kplayer: 09:36:48:232 process >> ID_CLIP_INFO_VALUE1=Johan van Hensbergen kplayer: 09:36:48:233 process >> copyright: 2/7/2002 kplayer: 09:36:48:233 Process: Clip info name: copyright kplayer: 09:36:48:233 process >> ID_CLIP_INFO_NAME2=copyright kplayer: 09:36:48:234 Process: Clip info value: 2/7/2002 kplayer: 09:36:48:234 process >> ID_CLIP_INFO_VALUE2=2/7/2002 kplayer: 09:36:48:234 process >> comments: kplayer: 09:36:48:235 Process: Clip info name: comments kplayer: 09:36:48:235 process >> ID_CLIP_INFO_NAME3=comments kplayer: 09:36:48:235 process >> ID_CLIP_INFO_VALUE3= kplayer: 09:36:48:249 process >> ID_CLIP_INFO_N=4 kplayer: 09:36:48:250 process >> ========================================================================== kplayer: 09:36:48:250 process >> Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders kplayer: 09:36:48:251 process >> AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, s16le, 16.0 kbit/6.25% (ratio: 2000->32000) kplayer: 09:36:48:251 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:251 KPlayerProperties::updated Audio Codec false kplayer: 09:36:48:251 Process: Audio codec ffwmav2 kplayer: 09:36:48:252 process >> Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg)) kplayer: 09:36:48:252 process >> ========================================================================== kplayer: 09:36:48:253 process >> ID_FILENAME=/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:253 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:253 KPlayerProperties::updated Demuxer false kplayer: 09:36:48:253 Process: Demuxer asf kplayer: 09:36:48:254 process >> ID_DEMUXER=asf kplayer: 09:36:48:254 process >> ID_VIDEO_FORMAT=WMV1 kplayer: 09:36:48:254 KPlayerProperties::reset Video Bitrate kplayer: 09:36:48:254 Process: Video bitrate 0 kplayer: 09:36:48:255 process >> ID_VIDEO_BITRATE=0 kplayer: 09:36:48:255 process >> ID_VIDEO_WIDTH=320 kplayer: 09:36:48:270 process >> ID_VIDEO_HEIGHT=240 kplayer: 09:36:48:270 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:270 KPlayerProperties::updated Framerate false kplayer: 09:36:48:270 Process: Framerate 1000 kplayer: 09:36:48:271 process >> ID_VIDEO_FPS=1000.000 kplayer: 09:36:48:271 process >> ID_VIDEO_ASPECT=0.0000 kplayer: 09:36:48:272 Progress 1 0 0 kplayer: 09:36:48:274 Set minimum size 195x112 / 195x120 kplayer: 09:36:48:274 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:274 KPlayerProperties::updated Audio Codec false kplayer: 09:36:48:274 Process: Audio codec ffwmav2 kplayer: 09:36:48:275 process >> ID_AUDIO_CODEC=ffwmav2 kplayer: 09:36:48:306 process >> ID_AUDIO_FORMAT=353 kplayer: 09:36:48:306 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:306 KPlayerProperties::updated Audio Bitrate false kplayer: 09:36:48:306 Process: Audio bitrate 16 kplayer: 09:36:48:306 process >> ID_AUDIO_BITRATE=16000 kplayer: 09:36:48:307 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:307 KPlayerProperties::updated Samplerate false kplayer: 09:36:48:307 Process: Audio sample rate 16000 kplayer: 09:36:48:307 process >> ID_AUDIO_RATE=16000 kplayer: 09:36:48:307 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:307 KPlayerProperties::updated Channels false kplayer: 09:36:48:307 Process: Audio channels 1 kplayer: 09:36:48:308 process >> ID_AUDIO_NCH=1 kplayer: 09:36:48:308 process >> ID_LENGTH=46.00 kplayer: 09:36:48:309 process >> ========================================================================== kplayer: 09:36:48:309 process >> Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family kplayer: 09:36:48:405 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:405 KPlayerProperties::updated Video Codec false kplayer: 09:36:48:405 Process: Video codec ffwmv1 kplayer: 09:36:48:406 process >> Selected video codec: [ffwmv1] vfm: ffmpeg (FFmpeg M$ WMV1/WMV7) kplayer: 09:36:48:409 process >> ========================================================================== kplayer: 09:36:48:412 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:412 KPlayerProperties::updated Video Codec false kplayer: 09:36:48:412 Process: Video codec ffwmv1 kplayer: 09:36:48:412 process >> ID_VIDEO_CODEC=ffwmv1 kplayer: 09:36:48:417 process >> Building audio filter chain for 16000Hz/1ch/s16le -> 0Hz/0ch/??... kplayer: 09:36:48:432 process >> AO: [jack] 48000Hz 1ch floatle (4 bytes per sample) kplayer: 09:36:48:437 process >> Building audio filter chain for 16000Hz/1ch/s16le -> 48000Hz/1ch/floatle... kplayer: 09:36:48:450 process >> Starting playback... kplayer: 09:36:48:483 process >> VDec: vo config request - 320 x 240 (preferredcolorspace: Planar YV12) kplayer: 09:36:48:486 process >> VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0) kplayer: 09:36:48:490 process >> Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied. kplayer: 09:36:48:492 KPlayerProperties::beginUpdate false kplayer: 09:36:48:492 KPlayerProperties::updated Video Size false kplayer: 09:36:48:492 Process: Adjusted width 320 height 240 kplayer: 09:36:48:493 process >> VO: [xv] 320x240 => 320x240 Planar YV12 [zoom] kplayer: 09:36:48:496 Unmapping 50331674; process state 1 kplayer: 09:36:48:498 process >> X11 error: BadAccess during XSelectInput Call kplayer: 09:36:48:501 process >> X11 error: The 'ButtonPressMask' mask of specified window has probably already used by another appication (see man XSelectInput) kplayer: 09:36:48:505 process >> X11 error: MPlayer discards mouse control (reconfiguring) kplayer: 09:36:48:592 KPlayerProperties::commit kplayer: 09:36:48:592 KPlayerProperties::save kplayer: 09:36:48:666 KPlayerProperties::update kplayer: 09:36:48:666 KPlayerNode::refresh kplayer: 09:36:48:666 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:667 Adding property counts kplayer: 09:36:48:667 Author + 1 = 1 kplayer: 09:36:48:667 Subtracting property counts kplayer: 09:36:48:667 KPlayerListView::attributesUpdated kplayer: 09:36:48:667 KPlayerListView::updateAttributes kplayer: 09:36:48:668 KPlayerNodeView::saveColumnWidths kplayer: 09:36:48:668 Column Name mode 0 stretch false width 93 actual 93 kplayer: 09:36:48:670 Column Author index 10 section 11 mode 0 stretch false width -> 58 actual 58 kplayer: 09:36:48:670 Column Path index 11 section 7 mode 0 stretch false width -> 0 actual 333 kplayer: 09:36:48:670 Stretch column index 11 section 7 mode 0 stretch true actual width 333 kplayer: 09:36:48:670 Maximum mode index 11 section 7 mode 1 stretch true column width 333 view width 112 viewport width 108 kplayer: 09:36:48:670 KPlayerPlaylist::updated kplayer: 09:36:48:670 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 KPlayerNodeView::updated kplayer: 09:36:48:670 KPlayerNodeView::itemForNode kplayer: 09:36:48:670 ID file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 KPlayerNodeView::itemForNode kplayer: 09:36:48:670 ID nowplaying kplayer: 09:36:48:670 KPlayerNodeView::updated kplayer: 09:36:48:670 KPlayerNodeView::itemForNode kplayer: 09:36:48:670 ID file:/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 KPlayerListViewItem::update kplayer: 09:36:48:670 URL kplayer:/nowplaying/file%3A/home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 Name caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:670 Demuxer asf kplayer: 09:36:48:671 Length 49.4 kplayer: 09:36:48:671 Video Size 320x240 kplayer: 09:36:48:671 Framerate 1000 kplayer: 09:36:48:671 Video Codec ffwmv1 kplayer: 09:36:48:671 Audio Bitrate 16 kplayer: 09:36:48:671 Audio Codec ffwmav2 kplayer: 09:36:48:671 Channels 1 kplayer: 09:36:48:671 Samplerate 16000 kplayer: 09:36:48:671 Author Johan van Hensbergen kplayer: 09:36:48:671 Path /home/evicka/Desktop/video/caramujo_pedestre.wm kplayer: 09:36:48:671 Engine: Refreshing properties kplayer: 09:36:48:671 Settings::setInitialDisplaySize kplayer: 09:36:48:671 Settings: Initial aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:48:671 KPlayer::initialSize (false) kplayer: 09:36:48:676 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:676 Engine::setDisplaySize (false, false) kplayer: 09:36:48:676 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:676 KPlayer::syncronize (false) kplayer: 09:36:48:676 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:677 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:677 Settings::adjustDisplaySize (false, false) 640x480 kplayer: 09:36:48:677 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:677 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:677 KPlayer::zoom kplayer: 09:36:48:677 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:48:678 Set minimum size 195x112 / 195x120 kplayer: 09:36:48:678 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:48:679 KPlayer::activateLayout kplayer: 09:36:48:679 Set minimum size 195x112 / 195x120 kplayer: 09:36:48:679 KPlayer::activateLayout done kplayer: 09:36:48:683 Zoom done kplayer: 09:36:48:684 Workspace::setDisplaySize (640x480) kplayer: 09:36:48:684 Workspace::Widget size 640x480 kplayer: 09:36:48:684 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:48:684 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:684 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:685 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:48:685 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:685 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:685 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:48:685 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:686 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:686 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:48:686 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:686 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:686 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:48:686 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:687 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:687 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:48:687 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:687 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:687 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Engine: Enabling video actions kplayer: 09:36:48:689 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:689 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:48:689 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:690 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:690 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:48:690 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:690 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:690 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:48:690 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:690 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:690 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:48:690 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:690 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:690 Engine: Enabling subtitle actions kplayer: 09:36:48:690 Engine: Refreshing aspect: 320x240 false kplayer: 09:36:48:690 KPlayerProperties::cleanup kplayer: 09:36:48:690 Process: New state: 2, previous state: 1, position: 0 kplayer: 09:36:48:690 State change received by the widget: 2 kplayer: 09:36:48:697 Engine received state change: 1 => 2 kplayer: 09:36:48:697 Engine: Enabling player actions kplayer: 09:36:48:697 Engine: Enabling video actions kplayer: 09:36:48:697 Engine: Enabling zoom actions kplayer: 09:36:48:697 Settings::isZoomFactor (1, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:697 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:697 Settings::isZoomFactor 160x120 false kplayer: 09:36:48:697 Settings::isZoomFactor (1, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor 320x240 false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor (3, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor 480x360 false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor (2, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor 640x480 true kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor (5, 2) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor 800x600 false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor (3, 1) 320x240 640x480 320x240 kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::isZoomFactor 960x720 false kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:698 Engine: Enabling subtitle actions kplayer: 09:36:48:703 Screensaver successfully disabled kplayer: 09:36:48:703 Playlist: State change: 1 => 2 kplayer: 09:36:48:703 Main window received state change: 1 => 2 kplayer: 09:36:48:703 KPlayer: Enabling player actions kplayer: 09:36:48:703 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:703 Settings::fullScreen true false false false = false kplayer: 09:36:48:703 showToolbar 'progressToolBar' true
    • Re: Re: Re: kplayer 26.12.2006 | 22:19
     dufy   Návštevník
     Ahojte prajem príjemné sviatky, len sa chcem pripomenúť, či mi vie niekto poradiť. Ak sa niekto nájde tak ďakujem.