tvtime a mencoder

Sekcia: Aplikácie & Desktop 09.08.2007 | 00:36
Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
Pomocou akého príkazu mám spustiť nahrávanie tv vysielania cez mencoder ?
Ď.
Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
  • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 09:47
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor
   mencoder tv:// -tv forceaudio:alsa:driver=v4l2:outfmt=i420:input=2:width=720:height=576:fps=25 -aspect 1.35 -vf pp=lb,crop=680:540 -oac lavc -ovc lavc -lavcopts acodec=ac3:vcodec=mpeg4:vbitrate=2000:v4mv:vhq=4 -of avi -o vystup.avi - toto používam ja
   • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 10:35
    Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
    Ty kokso takáto "štrúdla" by ma ani vo sne nenapadla. ďiky skúsim.
    Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
    • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 11:04
     Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
     No nejako to nejde: viliam@viliam-desktop:~$ mencoder tv:// -tv forceaudio:alsa:driver=v4l2:outfmt=i420:input=2:width=720:height=576:fps=25 -aspect 1.35 -vf pp=lb,crop=680:540 -oac lavc -ovc lavc -lavcopts acodec=ac3:vcodec=mpeg4:vbitrate=2000:v4mv:vhq=4 -of avi -o vystup.avi
     MEncoder 2:1.0~rc1-0ubuntu9.1 (C) 2000-2006 MPlayer Team
     CPU: AMD Duron(tm) Processor (Family: 6, Model: 3, Stepping: 1)
     CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
     Compiled with runtime CPU detection.
     success: format: 9 data: 0x0 - 0x0
     TV file format detected.
     Selected driver: v4l2
     name: Video 4 Linux 2 input
     author: Martin Olschewski <olschewski@zpr.uni-koeln.de>
     comment: first try, more to come ;-)
     Selected device: BT878 video (AVerMedia TVCaptur
     Tuner cap:
     Tuner rxs: LANG1 LANG2
     Capabilites: video capture video overlay VBI capture device tuner read/write streaming
     supported norms: 0 = PAL; 1 = NTSC; 2 = SECAM; 3 = PAL-Nc; 4 = PAL-M; 5 = PAL-N; 6 = NTSC-JP; 7 = PAL-60;
     inputs: 0 = Television; 1 = Composite1; 2 = S-Video;
     Current input: 2
     Current format: YUV420
     v4l2: current audio mode is : LANG1
     [V] filefmt:9 fourcc:0x30323449 size:720x576 fps:25.00 ftime:=0.0400
     ==========================================================================
     Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
     AUDIO: 44100 Hz, 1 ch, s16le, 705.6 kbit/100.00% (ratio: 88200->88200)
     Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
     ==========================================================================
     Opening video filter: [expand osd=1]
     Expand: -1 x -1, -1 ; -1, osd: 1, aspect: 0.000000, round: 1
     Opening video filter: [crop w=680 h=540]
     Crop: 680 x 540, -1 ; -1
     Opening video filter: [pp=lb]
     ==========================================================================
     Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video
     VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Planar I420)
     [PP] Using external postprocessing filter, max q = 6.
     VDec: using Planar I420 as output csp (no 0)
     Movie-Aspect is 1.35:1 - prescaling to correct movie aspect.
     videocodec: libavcodec (680x540 fourcc=34504d46 [FMP4])
     [VE_LAVC] High quality encoding selected (non-realtime)!
     Selected video codec: [rawi420] vfm: raw (RAW I420)
     ==========================================================================
     Forcing audio preload to 0, max pts correction to 0.
     Writing header...1f ( 0%) 0.00fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [0:0]
     ODML: Aspect information not (yet?) available or unspecified, not writing vprp header.
     Writing header...
     ODML: Aspect information not (yet?) available or unspecified, not writing vprp header.
     Pos: 0.2s 4f ( 0%) 0.00fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [0:0]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 0.6s 15f ( 0%) 11.31fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [0:0]
     Skipping frame!
     Pos: 1.0s 26f ( 0%) 13.61fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [1782:224]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 1.8s 45f ( 0%) 13.74fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [1022:223]
     Skipping frame!
     Pos: 13.1s 327f ( 0%) 16.83fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [178:223]]
     Skipping frame!
     Pos: 13.7s 344f ( 0%) 16.90fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [172:223]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 14.6s 365f ( 0%) 16.91fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [164:223]
     Skipping frame!
     Pos: 15.8s 395f ( 0%) 16.98fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [154:224]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 16.1s 402f ( 0%) 16.99fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [152:223]
     Skipping frame!
     Pos: 16.2s 407f ( 0%) 17.02fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [151:223]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 17.3s 433f ( 0%) 17.05fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [144:224]
     Skipping frame!
     Pos: 18.0s 451f ( 0%) 17.10fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [140:223]
     1 duplicate frame(s)!
     Pos: 24.2s 605f ( 0%) 17.12fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [115:223]
     Flushing video frames
     Writing index...
     Writing header...
     ODML: Aspect information not (yet?) available or unspecified, not writing vprp header.

     Video stream: 115.210 kbit/s (14401 B/s) size: 348510 bytes 24.200 secs 605 frames

     Audio stream: 224.000 kbit/s (27999 B/s) size: 676814 bytes 24.172 secs
     v4l2: 882 frames successfully processed, 0 frames dropped.
     viliam@viliam-desktop:~$

     Niečo ukladať začalo, ale po otvorení to bola iba modrá obrazovka.
     Ma napadlo. Netreba nejak nastaviť aj kanál, ktorý má nahrávať?
     Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
     • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 11:12
      Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
      Asi skúsim MythTV.
      Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
     • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 11:21
      Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor
      Nahráva posledný kanál ktorý bol zobrazený napr. v tvtime. Treba sa pohrať s inputom (napr. skúsiť input=0,1 ...). Input označuje vstup tv karty, u mňa je 2 tuner. Frekvenciu fakt netreba nastavovať, tá ostáva nastavená po poslednej použitej aplikácii. Tiež za driver v4l2 neručím, môže fungovať napríklad v4l.
    • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 13:14
     anno   Návštevník
     freq=<value>

     Specify the frequency to set the tuner to (e.g. 511.250). Not compatible with the channels parameter.
     • Re: tvtime a mencoder 09.08.2007 | 17:40
      Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor
      Ešte dodám, že parameter freq nefunguje korektne, frekvencia sa dá nastaviť len s presnosťou na MHz, akosi nechce spapať desatinnu bodku. Preto je výhodnejšie naladiť pomocou iného programu a frekvenciu pri nahrávaní nezadávať.