Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

21.12.2004 | 18:28 | Tomas
Live distribúcia Knoppix sa bude vydáva? v dvoch verziách: ve?ká DVD edícia s takmer kompletným Debianom a CD edícia, kde budú iba najob?úbenejšie programy.

-

21.12.2004 | 18:03 | Ondrej Hučko
Odteraz môžete rýchlo vyh?adáva? balíky pre vašu distribúciu - RPM, DEB, TGZ - priamo z našej stránky. Za realizáciu patrí po?akovanie tomsovi.

-

21.12.2004 | 17:19 | Ondrej Hučko
Reklama na Firefox, ktorá bola uverejnená v New York Times 16.12, spôsobila nárast s?ahovanosti tohto prehliada?a - za štyri dni po tom, ?o bola uverejnená, si Firefox stiahlo viac ako milión ?udí. Viac informácií na spreadfirefox.com.

-

20.12.2004 | 22:51 | Daniel Mičko
KDE 3.4 už bude k nám rozpráva?. Má totiž obsahova? tzv KDE Text-to-Speech System (ktts), ktorý mu to umožní. Viac na accessibility.kde.org.

-

19.12.2004 | 19:54 | zoliq
Linus Torvalds má rád Guinnessa. ?o radi popíjajú ?alšie linuxácke ,,celebrity'' sa môžete do?íta? v ?lánku Linux a pivo na NewsForge.com.

-

19.12.2004 | 19:49 | zoliq
Fedora project spustil CVS prístup k vývojárskym stromom balí?kov Fedora Core a Fedora Extras. Môžete tak aktuálne sledova? život vašich ob?úbených balí?kov vo Fedore.

-

19.12.2004 | 18:57 | Ondrej Hučko
Práve vyšiel nový GIMP 2.2! Zmien je viac ako dos?, spomeniem iba vylepšené užívate?ské prostredie, nové dialógy Otvori?/Uloži?, nové pluginy, náh?ady na mnohé pluginy, podstatne zlepšený drag'n'drop medzi GIMPom a ostatnými aplikáciami. Všetky zmeny nájdete na wiki.gimp.org. Download.

-

18.12.2004 | 16:22 | Ondrej Hučko
KDE 3.4 bude podporova? pozadia vo formáte SVG. KDE-Look.org preto vyhlásilo sú?až o najlepšie SVG pozadie, ktoré bude za?lenené do KDE 3.4. Ceny sú lákavé - napríklad za prvé miesto máte na výber nVIDIA GeForce FX5700LE alebo 120GB HDD.

-

18.12.2004 | 00:37 | Daniel Mičko
Dobrá správa pre používate?ov Enlightenmentu. Nový Enlightenment 0.16.7.2 je tu! S novými funkciami a opravenými chybami. Viac na domovskej stránke Enlightenment.org.

-

17.12.2004 | 17:18 | Ondrej Hučko
Z výsledkov prieskumu iAudit MEDIA vyplýva, že v porovnaní s rokom 2003 vzrástol po?et užívate?ov internetu na Slovensku až o viac ako 36,5 %. Rovnako sa zvýšil aj priemerný ?as, ktorý ?udia na internete trávia – na 36 minút denne. Viac na ITnews.sk.

-

16.12.2004 | 21:50 | Ondrej Hučko
Od januárového ?ísla bude ?asopis LinuxEXPRES dostupný v novinových stánkoch firmy Mediaprint-Kappa Pressegrosso a.s. Bratislava na celom Slovensku.

-

16.12.2004 | 21:24 | Ondrej Hučko
MozSource za?al poskytova? platenú e-mailovú podporu pre produkty Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla Thunderbird 0.9+, Mozilla Suite 1.7x+, Mozilla Camino 0.8+.

-

16.12.2004 | 21:08 | Ondrej Hučko
Dnes vyšla dlho avizovaná dvojstranová reklama v New York Times. Obsahuje mená 10 000 darcov, ktorí na ?u prispeli.

-

16.12.2004 | 13:29 | Tomáš Srnka
Vyšiel nový GNOME 2.8.2. Prináša viaceré zlepšenia – nového správcu súborov, v?aka ktorému spolo?ne pobežia rozli?né aplikácie lepšie, rozpoznávanie služieb založené na DNS (známe z prostredia Apple ako Rendezvous) i možnos? automatického rozpoznania vymenite?ných médií a ešte nový Evolution vo verzii 2.0. Viaceré zlepšenia možno pozorova? aj vo webovom prehliada?i Epiphany, ktorý už vie blokova? vyskakovacie okná.Viac na ItNews.sk

-

15.12.2004 | 22:02 | Tomáš Srnka
Gyum je grafická nadstavba programu Yum pre distribúciu Fedora Core 3. Vrelo odporú?am každému, kto má FC3 a chce inštalova?, aktualizova? aj maza? software ?ahko a preh?adne. Download.

-

15.12.2004 | 19:04 | Ondrej Hučko
Vyšlo nové xine-lib 1-rc8, ob?úbený nástroj pre prehrávanie médií. Opravuje nieko?ko bezpe?nostných chýb v PNM a Real RTSP klientoch. Takisto opravuje aj nejaké bugy a pridáva aj zopár drobných noviniek. Download

-

15.12.2004 | 18:20 | Ondrej Hučko
Red Hat kúpil Netscape Communications od America Online za 20,5 milióna USD (cca 594,5 milióna Sk).

-

15.12.2004 | 12:37 | zoliq
Onedlho si budeme môc? nainštalova? Mozillu aj do mobilu ?i PDA. Že ako to tam natla?i?? Pozrite sa na projekt Minimo. Viac info na itnews.sk.

-

14.12.2004 | 22:12 | zoliq
Basilisk je LiveCD založené na Fedora Core 3. Obsahuje KDE + GNOME a dokonca spolupracuje s USB diskom. Viac informácií na LWN.net.
Download, Screenshoty.

-

14.12.2004 | 18:25 | Ondrej Hučko
Príru?ku Používáme Mandrakelinux 10.1 od Ivana Bíbra je môžné stiahnu? z mandrake.cz alebo od nás.