Bol vydaný Python Tesseract (pytesseract) v0.3.3

02.03.2020 | 13:19 | bedňa | Nová verzia

Python-tesseract je wrapper pre Google's Tesseract-OCR Engine, ktorý slúži na prevod textu z obrázkov na čistý text.

Bug fixes:

Zdroj: GitHub