Bola vydaná nová verzia LosslessCut 3.38.0

26.08.2021 | 23:04 | bedňa | Nová verzia

Bola vydaná nová verzia bezstrátovej video strižne LosslessCut. Pribudlo niekoľko vylepšení a prekladov.

Full changelog: v3.37.0...v3.38.0


Zdroj: GitHub