Bola vydaná nová verzia NodeGUI 0.26.0

19.10.2020 | 11:34 | bedňa | Nová verzia

NodeGUI slúži na písanie multiplaformných desktopových aplikácií v Node.js a CSS. Beží na QT 💚, nepotrebuje Chromium, takže je nenáročné na procesor a pamäť.

V tejto verzií pribudol QSvgWidget.

Zdroj: GitHub