Bola vydaná nová verzia NodeGUI 0.30.3

13.06.2021 | 11:38 | bedňa | Nová verzia

NodeGUI slúži na písanie multiplaformných desktopových aplikácií v Node.js a CSS. Beží na QT 💚, nepotrebuje Chromium, takže je nenáročné na procesor a pamäť.

Poznámly k vydaniu:

Teraz sa do existujúcich tried pridáva niekoľko malých metód:

Sú dosť dôležité pre plugin OpenGL nodegui, na ktorom pracujem.