Bola vydaná nová verzia NodeGui 0.37.1

29.08.2021 | 19:56 | bedňa | Nová verzia

NodeGUI slúži na písanie multiplaformných desktopových aplikácií v Node.js a CSS. Beží na QT 💚, nepotrebuje Chromium, takže je nenáročné na procesor a pamäť.