Bola vydaná nová verzia NodeGui 0.37.1

30.07.2021 | 12:51 | bedňa | Nová verzia

NodeGUI slúži na písanie multiplaformných desktopových aplikácií v Node.js a CSS. Beží na QT 💚, nepotrebuje Chromium, takže je nenáročné na procesor a pamäť.

Poznámky k vydaniu:

Zdroj: Github