Bola vydaná nová verzia NodeGUI v0.15.0-alpha-3

03.03.2020 | 12:10 | bedňa | Nová verzia

NodeGUI slúži na písanie multiplaformných desktopových aplikácií v Node.js a CSS. Beží na QT 💚, nepotrebuje Chromium, takže je nenáročné na procesor a pamäť.

Zdroj: GitHub